40 dagen tijd en Pasen

 

 

 

Ook de PG Aldeboarn doet mee aan het 40 dagen- en Paasproject met als thema “Open je handen”.

22 februari, eerste zondag van de 40 dagentijd: ontvangende handen.

Open je handen naar Gods weg van liefde en trouw. Op die weg, vind je de ander. Die je aanroept, zo bloeit hoop. God roept ons aan.

1 maart, tweede zondag van de 40 dagentijd: beschermende handen.

Verlangen naar beschermende handen, ervaring van licht,  vasthouden. Doorgeven,  een leven lang.                                 God gedenk uw barmhartigheid.

8 maart, derde zondag van de 40 dagentijd: ontvangende handen.

Regels ten leven, door Gods hand gegeven, fijn goud in overvloed, hoogmoed, begeerte, grijpen en graaien, maken de tempel tot een markt. Jezus handen maken ruimte voor Gods goud. God, leer ons zien, het goud van uw wet.

15 maart, vierde zondag van de 40 dagentijd: delende handen.

Licht breekt door, waar liefde gedeeld wordt, brood en vis, voedsel om te leven, handen die uitgestoken worden naar elkaar. God dat onze handen delen van hetgeen we ontvangen hebben.

22 maart, vijfde zondag van de 40 dagentijd: we zien hoe de handen tegen elkaar liggen, nadenkend, bezinnend.

Graan, dat valt in de aarde en sterft, brengt veel vrucht voort. Leven verliezen, leven vinden. God, wij bidden, help ons, ons te bezinnen op wat leven geeft.

29 maart, zesde zondag van de 40 dagentijd: het is palmzondag. De handen juichen mee met de vele stemmen.

Vol van hoop, verwachting, handen hoog, hosanna, hij komt, Koning van vrede. Anders, altijd anders, deze nederige koning. God, leer ons de weg te gaan, van deze koning van de vrede.

Goede week

Witte donderdag, 2 april. De handen in de schikking worden naar voren gebogen. Uitnodigende handen zijn het, om te doen als Hij

Goede vrijdag, 3april.  Eén hand gebald vanwege de gebalde vuisten die naar Jezus werden opgestoken. De andere is open om de overgave van Jezus te symboliseren.

Stille zaterdag, 4 april. Op het doelhof in Aldeboarn is de passie gebracht.

5 april,  Pasen.  Met open handen mogen we dat geheim vieren. Het geheim van het leven dwars door de dood heen.

Maria, haar handen willen vasthouden, wat niet vast te houden is, geopende handen, vertellen over het geheim van leven. God Uw licht breekt onstuitbaar door.