Bij de diensten november

 

Zondagavond 1 november:

vrouwenspecial.

Woensdagavond 4 november

houden wij onze Dankstond voor Gewas en Arbeid. Dat God ons leven onderhoudt geeft stof tot danken. Aansluitend is er Gemeenteavond in het Andringahûs. Hoewel ik al eens wat geschreven heb, en ook gepreekt heb over de ziekenzalving, willen we hier nu nader op ingaan. En allicht dat er nog tijd is voor meer. Tenslotte zijn dit bouwavonden voor de gemeente!

Zondagochtend 8 november:

Deze dienst heeft als thema: het orgel. Dit koninklijk instrument draagt onze lofzang tot God. Het geeft ons de toon aan. Maar dit gaat niet vanzelf: er is een organist die daar achter de muziek maakt. Deze organist heeft zich voorbereid en speelt met hart en ziel. Het orgel is een instrument met vele stemmen. Graag willen we dit deze dienst op een bijzondere wijze belichten temeer omdat onze organist dhr. Engele Volberda liefst 60 jaar organist is! Wij danken God in deze dienst dat Hij dhr. Volberda hiertoe bekwaam gemaakt heeft en inspiratie heeft gegeven. Na de dienst willen we informeel in het Andringahûs dhr. Volberda bedanken.

Zondagavond 8 november:

In een leerdienst willen we stilstaan bij “het slijk der aarde”: het geld. Wat voor goed en wat voor kwaad kun je ermee doen? Jezus zegt bij een Romeinse munt, waar kennelijk de beeltenis van de keizer op staat, dat je belasting aan de keizer moet betalen, maar ook dat je met “de Mammon” God kunt dienen. Kortom: recht en krom van het geld.