Kerkdiensten september 2021

De diensten zijn online te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. Er zijn momenteel 60 mensen welkom in de kerk.

De diensten worden gehouden in de Doelhôftsjerke en zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Kindernevendienst en oppas starten weer vanaf startzondag. Houd deze website hierover in de gaten.

Zondag 5 september

9:30 uur
Voorganger: dhr. P. Fortuin, Deinum
Organist: Jurjen de Jong
Collecten: Kerk, eigen jeugd

19.30 uur
Gondeldienst, met Peter en Engbert, de Friese Simon & Garfunkel
In Andringatún, opgave gewenst bij Idske van der Bij (06-38413644).            

Zondag 12 september

9:30 uur – Heilig Avondmaal
Voorganger: nog niet bekend     
Organist: Gert Gatsma
Collecte: diaconie, kerk

Zondag 19 september

9:30 uur – startzondag
Thema: Zuid-Afrika
Start om 9.30 met koffie, thee en Afrikaanse lekkernijen, 10.00 uur start dienst. Vanaf 11.00 uur is er een activiteitenprogramma. Opgave voor de dienst is gewenst, voor de activiteiten vanaf 11.00 uur niet.      
Voorganger: dhr. K. Dijkshoorn, Nij Beets
Organist: Jurjen de Jong
Collecte: kerk, kerkblad

Zondag 26 september

9.30 uur
Voorganger: n.n.b.    
Organist: Gert Gatsma
Kindernevendienst en oppas aanwezig
Collecte: Kerk, diaconie

Zondag 3 oktober

9.30 uur – Israëlzondag

Voorganger: dhr. L. van der Ven, Aldeboarn
Organist: Gert Gatsma
Kindernevendienst en oppas aanwezig
Collecte: kerk, Kerk en Israël

Zondag 10 oktober

10.00 uur – Alterna10edienst
Kindernevendienst en oppas aanwezig
Organist: Jurjen de Jong
Collecte: kerk, Kerk in Actie Werelddiaconaat