Kerkdiensten februari – maart 2021

De diensten zijn online te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. Er zijn momenteel geen avonddiensten op zondag.

Zondag 7 februari

9:30 uur

Voorganger: dhr. P. Fortuin, Deinum
Organist: Gert Gatsma
Collecten: kerk, missionair werk

Zondag 14 februari

9:30 uur – bevestiging nieuwe ambtsdragers

Voorganger: ds. K.J. Faber, Wolvega
Organist: Jurjen de Jong
Collecten: kerk, kerkblad

Zondag 21 februari

9:30 uur
Voorganger: dhr. L. van der Ven, Aldeboarn
Organist: Sietse Kraak
Collecten: kerk, 40-dagentijd

Zondag 28 februari

9:30 uur
Voorganger: dhr. B. van Brug, Oudeschoot
Organist: Gert Gatsma
Collecte: kerk diaconie

Zondag 7 maart

9:30 uur – doopdienst
Voorganger: ds. P. Rozeboom, Rijnsburg
Organist: Jurjen de Jong
Collecte: kerk, bloemen