Slotlied kerkdienst Goede Vrijdag

Onder begeleiding van een viertal muzikanten zongen wij, nadat de paaskaars was gedoofd:

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft! (NLB 598)

Een impressie:

20150403_203954[1]