Advent en kerst 2021


‘In een ander licht’ is het thema van Advent en Kerst 2021. Met ons liturgisch bloemstuk maken we gebruik van het beeld van de zon. De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een nieuw licht zet. In het begin van de adventstijd is de zon bescheiden, met Kerst zal de zon in volle glorie stralen. Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. Met Zijn komst als kind naar onze aarde komt de toekomst ons al tegemoet. De vaste grond voor een goede afloop is door Jezus gelegd. Dat werpt een ander licht op ons leven. In dat vertrouwen mogen we toeleven naar Kerst en laten zien dat we leven vanuit de hoop op een beter leven.

1 e advent 28 november 2021.
Het verhaal gaat over de aankondiging van een nieuwe tijd. De opkomende zon is nog maar klein. Wij gebruiken voor de stralen alleen gele tinten van gedroogde grassen. Voor de schikking ligt een
verpakte vrucht, veilig en beschermd. Het moet nog tot bloei komen

Meditatieve tekst.
Gedroogde grassen, als stralen van de zon. – Morgenlicht – vol verwachting.

2 e advent 5 december 2021
Het verhaal vertelt over de taak van Johannes, het dopen van mensen, het dopen van Jezus. De opkomende zon is iets groter geworden. Er zijn meer stralen geplaatst en de stralen zijn ook iets langer. Voor de schikking plaatsen we een glazen schaal met water waarin een jakobsschelp drijft met daarin een brandend waxinelichtje. Dopen met het licht.

Meditatieve tekst.
Johannes doopte met Levend water. In het morgenlicht vol van verwachting.1

Uitleg van het liturgisch bloemschikken 40 dagen-tijd en Pasen 2021

aHet thema is: Ik ben er voor jou.

De basis schikking bestaat uit een open hart. Het woord hart is terug te vinden in barmhartigheid. Het hart dat open staat voor een ander, het hart dat de ander ziet, medelijden heeft en zich over de ander ontfermt. OPEN omdat het gaat om de ander, open in de zin van benaderbaar

Het is confronterend om te beseffen hoe kwetsbaar we zijn, of we nou ziek zijn of gezond. Het maakt niet uit wie er aan de beurt is om sterk te zijn; we zijn allemaal kwetsbare mensen in Gods hand. Laten we elkaar, ook in de pandemie die ons in de greep houdt, nabij blijven.

Elke zondag van de veertig-dagen tijd staat er een ander werk van barmhartigheid centraal.

Het 1e thema van barmhartigheid is: De zieken bezoeken.
Het 2e thema: De dorstigen laven. Het 3e thema: De vreemdeling onderdak bieden.
Het 4e thema: De naakten kleden. Het 5e thema:  De hongerige te eten geven.
Het 6e thema: De doden begraven.
Pasen: Vol vertrouwen kunnen wij delen van wat Hij ons geeft.

Samen op weg naar Pasen van Licht naar Donker, doven we elke keer een kaars.

De bloemschikcommissie: Jannie, Rennie, Dirkje, Petra en Sieuwke

Veertig dagen project 2016.

In de schikkingen voor deze periode wordt de nadruk gelegd op de beweging van de ene mens naar de andere en daarmee naar de Ander, met God.

Om die beweging vorm te geven hebben we gekozen voor schoenen. Deze schoenen staan symbool voor het gaan op de weg van het leven. De kleur van de schoenen is wit, het wit van het licht, van het steeds opnieuw kunnen beginnen, van zuiverheid.

Zondag 14 februari. Eerste zondag van de veertigdagentijd.

Voor deze eerste zondag is gekozen voor veertig witte tulpen, zij verwijzen naar bezinning en gebed. De veertig geven ook de  veertig dagen van de veertigdagentijd aan.

Het gedicht hierbij:  Schoenen aan, om met hem op weg te gaan, die ons voorgaat naar leven.  Zijn weg van Liefde, blijkt zwaar,   biddend zoeken naar kracht, waar anderen slapen.  God, blijf waken, wees houvast.

 

Zondag 21 februari. Tweede zondag van de veertigdagentijd.

Op deze tweede zondag in de veertigdagentijd klinkt de oproep om het verschil te maken door niet alleen de mensen lief te hebben die jou lief hebben maar ook je vijanden. In de schikking zien we hoe een bloem boven de anderen uitsteekt, dezelfde, even mooi en toch zo anders. Sterk en kwetsbaar.

Wij hebben gekozen voor rozen, roze en rode. Dit ter gelegenheid van het 40 jarig huwelijks jubileum van Sjoukje en Eduard.

Het gedicht hierbij: Schoenen aan, om met hem op weg te gaan, hij die ons voorgaat naar de ander, ons voorgaat naar het leven. Die ons zegt lief te hebben, oneindig veel lief te hebben, zo het verschil te maken. God open ons hart.

 

Zondag 28 februari. Derde zondag van de veertigdagentijd.

Op deze derde zondag van de veertigdagentijd worden er geen stappen gezet. Het onrecht lijkt te zegevieren, geen enkele stap wordt richting Jezus gezet. Er is sprake van verharding en onwil. De schrift geleerden en hoge priesters gaan er als het ware dwars voor liggen, dit is uitgebeeld door de liggende bloemen. Zal de witte bloei het redden? Hoe sterk is de liefde?

Het gedicht hierbij: Schoenen aan, om met hem op weg te gaan, die ons voorgaat naar de ander, ons voorgaat naar leven. Gevangen, deze Zoon van God, waar is het recht, wie doet een stap. God, het is zo donker, laat liefde bloeien.

 

Zondag 6 maart. Vierde zondag van de Veertigdagentijd.

Op deze vierde zondag van de veertigdagentijd ontmoeten we de farizeeër en de tollenaar die beiden het aangezicht van God zoeken in de tempel. De farizeeër overtuigd van zijn eigen grootheid en rechtvaardigheid.  Zo iemand kan geen enkele stap zetten naar een ander. De tollenaar zoekt schuldbewust Gods aangezicht. Open voor verandering. Hij is het die stappen zet richting rechtvaardigheid. Dat laten we zien door een orchidee met goed zichtbare wortels. De éne bloem fier rechtop, de ander gebogen. De farizeeër zoekt fier rechtop Gods aangezicht maar de tollenaar gebogen. Bij God keert alles om, wie gebogen is mag rechtop gaan.

Het gedicht hierbij: Schoenen aan, om met hem op weg te gaan, die ons voorgaat naar het leven. Eigen waan, zet geen stap naar de ander. Wie zich buigt naar God komt in beweging. God zet ons op onze voeten.

 

Zondag 13 maart. Vijfde zondag van de Veertigdagentijd.

Op deze vijfde zondag van de veertigdagentijd klinkt de roep om recht. Op Golgotha staan op die dag drie kruizen. Twee misdadigers delen het zelfde lot als Jezus. De éne misdadiger is spottend en cynisch waarop de ander het voor Jezus opneemt en zijn eigen schuld uitspreekt. Hiermee doet hij een stap naar Jezus toe. In de schikking zien we hoe de éne misdadiger zich naar Jezus toekeert en de ander zich afkeert. Dit laten we zien d.m.v. de Strelitzia bloem. (paradijsvogelbloem) Aan de voet van Golgotha hebben we blauwe druifjes geschikt, blauwe druifjes zijn het teken van het nieuwe leven dat we aan God opdragen door de doop.

Het gedicht hierbij: Schoenen aan, om met hem op weg te gaan, die ons voorgaat naar de ander, ons voorgaat naar het leven. Spot, sluit af, de roep om ontferming, opent de hemel. God ontferm U.

 

 

Zondag 20 maart. Zesde zondag van de Veertigdagentijd.

Op deze zesde zondag van de veertigdagentijd horen we hoe vele voeten zich haasten om getuige te zijn van Jezus zijn intocht in Jeruzalem. Lucas vertelt hoe Jezus huilt bij het zien van de stad. Er is sprake van een intens verdriet omdat in de stad van de vrede , die vrede ver te zoeken is. Feest en verdriet mengen zich. Tussen de stenen van de stad glinsteren de tranen.

Het gedicht hierbij: Schoenen aan, om met hem op weg te gaan, die ons voorgaat naar het leven, juichen om de koning, op de ezel die komt redden. Tranen vanwege vrede die nog niet zal zijn. God, sterk ons verlangen, naar wat vrede brengt.

 

 

 

 

40 dagen tijd en Pasen

 

 

 

Ook de PG Aldeboarn doet mee aan het 40 dagen- en Paasproject met als thema “Open je handen”.

22 februari, eerste zondag van de 40 dagentijd: ontvangende handen.

Open je handen naar Gods weg van liefde en trouw. Op die weg, vind je de ander. Die je aanroept, zo bloeit hoop. God roept ons aan.

1 maart, tweede zondag van de 40 dagentijd: beschermende handen.

Verlangen naar beschermende handen, ervaring van licht,  vasthouden. Doorgeven,  een leven lang.                                 God gedenk uw barmhartigheid.

8 maart, derde zondag van de 40 dagentijd: ontvangende handen.

Regels ten leven, door Gods hand gegeven, fijn goud in overvloed, hoogmoed, begeerte, grijpen en graaien, maken de tempel tot een markt. Jezus handen maken ruimte voor Gods goud. God, leer ons zien, het goud van uw wet.

15 maart, vierde zondag van de 40 dagentijd: delende handen.

Licht breekt door, waar liefde gedeeld wordt, brood en vis, voedsel om te leven, handen die uitgestoken worden naar elkaar. God dat onze handen delen van hetgeen we ontvangen hebben.

22 maart, vijfde zondag van de 40 dagentijd: we zien hoe de handen tegen elkaar liggen, nadenkend, bezinnend.

Graan, dat valt in de aarde en sterft, brengt veel vrucht voort. Leven verliezen, leven vinden. God, wij bidden, help ons, ons te bezinnen op wat leven geeft.

29 maart, zesde zondag van de 40 dagentijd: het is palmzondag. De handen juichen mee met de vele stemmen.

Vol van hoop, verwachting, handen hoog, hosanna, hij komt, Koning van vrede. Anders, altijd anders, deze nederige koning. God, leer ons de weg te gaan, van deze koning van de vrede.

Goede week

Witte donderdag, 2 april. De handen in de schikking worden naar voren gebogen. Uitnodigende handen zijn het, om te doen als Hij

Goede vrijdag, 3april.  Eén hand gebald vanwege de gebalde vuisten die naar Jezus werden opgestoken. De andere is open om de overgave van Jezus te symboliseren.

Stille zaterdag, 4 april. Op het doelhof in Aldeboarn is de passie gebracht.

5 april,  Pasen.  Met open handen mogen we dat geheim vieren. Het geheim van het leven dwars door de dood heen.

Maria, haar handen willen vasthouden, wat niet vast te houden is, geopende handen, vertellen over het geheim van leven. God Uw licht breekt onstuitbaar door.