Event: Bruce Springsteen!

Op zondagavond 10 december 2023 om 19.30 uur in de Doelhoftsjerke in Aldeboarn. Als je liefhebber bent van de liederen van Bruce Springsteen dan mag je dit event niet missen!
De liederen worden gezongen door een band, bestaande uit ‘bezeten’ Bruce fans. Als je zijn teksten een beetje kent, dan zul je ontdekken dat het in zijn leven niet altijd op rolletjes liep.
Bruce Springsteen is van katholieke huize en heeft geen gemakkelijke jeugd gehad. Bruce zingt veel over mensen uit de lagere- en midden klasse en laat zijn Geloof daaruit blijken.

Vijko Top is één van Bruce’s grote fans en hij organiseert deze Events, dus ook in Aldeboarn en hij geeft daarbij toelichting bij de gezongen teksten.
Deze Events trekken veel liefhebbers en daar willen wij in Aldeboarn niet bij achterblijven en hopen op een volle kerk.

Vrije toegang, collecte na afloop ter dekking van de kosten
Dus mis het niet op 10 december om 19.30 uur in Aldeboarn!

Wie heeft een plaats in de herberg?

Classicaal appèl

Koudum, 27 augustus 2022

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Dringend beroep
Hierbij doet het breed moderamen van onze Classis Fryslân, in navolging van de Generale Synode, een dringend beroep op uw gemeente. De noodhulpopvang van asielaanvragers bij o.a. het aanmeldcentrum in Ter Apel is vastgelopen. Dagelijks krijgen wij de moeilijke omstandigheden, het verdriet en de wanhoop van ‘de vreemdelingen voor de poort’ onder ogen. Wij hopen dat uw gemeente nu wil helpen waar geen andere helper is.

Dringend behoefte
Er is op dit moment dringend behoefte aan opvang en tijdelijke woonruimte voor asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen (de zgn.‘statushouders’), voor wie echter geen woonruimte beschikbaar is. Voor elke statushouder die een plek krijgt in onze steden en dorpen, kan iemand die wacht op een aanmeldprocedure worden toegelaten. Dit verlicht de druk aan de poorten van de asielcentra.

Ruimte gezocht
Onze Protestantse Kerk zoekt dringend ruimte voor kleinschalige opvang van landelijk ongeveer 300 statushouders en asielzoekers. Daarbij wordt gedacht aan leegstaande pastorieën, kerkelijke gebouwen die u kunt vrijmaken, diaconale doorgangswoningen, enzovoort. We denken daarbij aan de opvang zoals veel gemeenten die de afgelopen tijd ook aan Oekraïense vluchtelingen zijn gaan bieden.

Ondersteuning door de landelijke kerk
De dienstenorganisatie van onze landelijke kerk bereidt zich op dit moment voor om uw gemeente en uw diaconie te ondersteunen in deze tijdelijke opvang. Om te beginnen zijn er online-informatiebijeenkomsten gepland. Van daaruit wordt u verder de weg gewezen hoe u kleinschalige opvang kunt realiseren. U kunt zich voor een informatiebijeenkomst aanmelden via https://protestantsekerk.nl/evenementen/online-informatiebijeenkomst-opvangcrisis/
Voor gemeenten die na die informatie echt aan de slag willen, komt er één op één begeleiding.

Diaconaal geld
Wij verwachten dat er de komende tijd geld beschikbaar komt vanuit de overheid en de kerk, maar dit kost tijd. Tot dan hopen wij dat u hiervoor uw eigen diaconale gelden wilt en kunt benutten.

Samenwerking met burgerlijke gemeenten
Bij eventuele kleinschalige opvang zult u moeten samenwerken met uw burgelijke gemeente.
De dienstenorganisatie zal u hierin kunnen begeleiden.

Aanmelding kleinschalige opvang
Indien u in staat en bereid bent de komende tijd kleinschalig statushouders op te vangen, dan
kunt u zich aanmelden medewerker Kerk in Aktie mevrouw Jojanneke Dekker.
j.dekker@protestantsekerk.nl

Als classis stellen we een CC. van uw reactie naar classisfryslan@gmail.com op prijs.
Het breed moderamen van onze classis hoopt van harte dat u in deze noodsituatie uw hulp en uw mogelijkheden beschikbaar wilt stellen.

en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land,
beducht voor tirannie, geweld, voor dood voor moord en brand; genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! (Lied 997:1)
Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het breed moderamen van de Classis Fryslân,

Wim Beekman, classispredikant

Seminar met ds. Oscar Lohuis in Heerenveen over ‘Romeinenbrief hoofdstuk 9 t/m11 op 2 juni

NIJKERK – Verschillende sprekers Christenen voor Israel 20-12-2018

Op donderdag 2 juni 2022 is er in Heerenveen de eerste studieavond in een serie van drie met spreker ds. Oscar Lohuis. Het thema van de drie avonden zal zijn: Romeinenbrief hoofdstuk 9 t/m11. De bijeenkomsten worden georganiseerd door Christenen voor Israël en vinden plaats in Pinkstergemeente Philadelfia, Herenwal 114, 8441 BD Heerenveen. De aanvang is om 20:00 uur, toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.

De data van de andere twee avonden zijn: 9 en 16 juni.


Thema

Wij leven in een bijzondere tijd omdat wij het natuurlijke herstel van Israël meemaken. Er zal ook een geestelijk herstel volgen. De natuurlijke takken van de edele olijf zullen weer op de edele stam worden geënt. We geloven in de toekomstige bekering van Israël en dat zij de Messias zullen vinden. De kerk is niet in de plaats van Israël gekomen, en als gelovigen uit de volkeren moeten wij een nederige en niet een hoogmoedige houding jegens het Joodse volk hebben. Door Israël hebben wij zowel het Woord van God als het vleesgeworden Woord van God ontvangen. De achteruitgang van het Christendom in West-Europa staat niet los van de verschrikkelijke geschiedenis van de holocaust die in ons deel van de wereld heeft plaatsgevonden. Geestelijke vernieuwing zal niet komen tenzij wij leren wat onze plaats is ten opzichte van het volk Israël.

Achtergrond spreker

Ds. Oscar Lohuis was in het verleden verbonden aan de  baptistengemeenten in Meppel en Emmeloord. Vanaf 2007 is hij vrijgesteld om zich helemaal te geven aan de Woordverkondiging als rondreizende prediker, evangelist en Bijbelleraar. Lohuis spreekt regelmatig in kerken, hij verzorgt Bijbelstudies en schrijft columns in verschillende bladen. Lohuis: “De tijd waarin wij nu als Kerk van Jezus Christus leven vraagt om een serieuze overdenking van de plaats van Israël in Gods reddingsplan voor deze wereld.”.

Welkom Ben, Sanet en Alinda!

Vandaag was het eindelijk zover: onze nieuwe dominee Ben van Tonder, zijn vrouw Sanet en dochter Alinda zijn na een lange reis vanuit Zuid-Afrika in Aldeboarn gearriveerd. Onder luid getoeter arriveerden ze bij de pastorie aan de Jac. Knolstrjitte. Baie welkom!

10 oktober: delen in De Deelen!

Natuurgebied De Deelen, vlakbij Aldeboarn

Op zondagochtend is de dienst écht anders dan anders! Deze zogenaamde alternatiene dienst start bij de boerderij van de familie Sonneveld, aan de Fjûrlânswei 7. Vanaf 9.30 staat de koffie klaar. Nemen jullie iets lekkers mee, om daarbij te delen?
Na een gezamenlijke start gaan we in groepjes door natuurgebied De Deelen. Thema is, hoe kan het ook anders, delen in De Deelen!
We verklappen nog niet te veel, maar het is een dienst die leuk is voor het hele gezin. Dus… doen jullie ook mee? Kom niet op hoge hakken, maar pas je kledij aan op een mooie wandeling. En nog iets om rekening mee te houden: er is een extra, ‘echte’ collecte voor, natuurlijk, het onderhoud van De Deelen.
Misschien ten overvloede: deze dienst zal niet op www.kerkdienstgemist.nl te volgen zijn. Maar misschien willen de deelnemers foto’s en filmpjes maken? Kunnen we die na afloop delen 😉

graag tot zondag!

Startsnein 19 septimber oer Súd-Afrika!

Met een Zuid-Afrikaanse dominee in aantocht kan het ook bijna niet anders: deze zondag staat volledig in het teken van… Zuid-Afrika!

Het programma in het kort:

9.30 uur – ontvangst met koffie, thee en Zuid-Afrikaanse lekkernijen 🙂

10.00 uur – kerkdienst, met o.a. muziek van Hendrik (Earlybird), Maurits en organist Jurjen, voorganger Koos Dijkshoorn en een aantal bijzondere verrassingen! Thema van de dienst: kijk eens door een andere bril! En: neem een bijzondere bril mee!

11.00 uur – gezellig programma met (Zuid-Afrikaans getinte) activiteiten. Tipje van de sluier: er wordt muziek gemaakt en er is zelfs een mini-escaperoom!

13.30 uur – afsluiting met Skottelbraai

Voor de dienst geldt een maximum van 90 personen. Voor de activiteiten daarna is geen limiet en opgave ook niet nodig. Opgeven voor de skottelbraai is wel fijn!

Gondeldienst met Peter en Engbert

De tweeling Peter & Engbert

Peter & Engbert worden ook wel de “Friese Simon en Garfunkel”
genoemd. Dit komt door de sound van hun 2-stemmige zang begeleid op gitaar.

Op 5 september zullen Peter en Engbert de complete Gondeldienst verzorgen in de tuin van het Andringahus (bij slecht weer in de
kerk). Peter & Engbert gaan in een dienst voor die is opgebouwd rond de nummers van hun tweede CD met de gelijknamige titel: ‘Natuurlijk’.
Een bijzondere dienst, waarbij het thema ‘Natuurlijk’ op drie verschillende manieren wordt benaderd….
Met ruim tien nummers van Peter & Engbert erin verweven, aangevuld
met mooie gedichten en overdenkingen, maar ook samenzang en heerlijke meezingers als slot…

De dienst begint 19.30 uur. Net zoals bij andere diensten is het belangrijk dat u zich opgeeft voor deze dienst. We hopen dat we in de tuin kunnen
zitten, maar bij slecht weer zal de dienst in de kerk zijn en mogen er helaas maar 50 mensen naar binnen. We hopen dus op mooi weer! U kunt zich net als bij de andere diensten opgeven bij Idske van der Bij (06-38413644).

Extra gemeenteavond over predikant

Op woensdag 30 juni is er een extra gemeenteavond, waarin de beroepingscommissie verslag doet van haar bevindingen en een nieuwe predikant voor onze gemeente voordraagt. De avond begint om 20.00 uur.
Opgave is gewenst. U kunt bellen of appen met 06 384 13 644. Ook kunt u ervoor kiezen de avond te volgen via de livestream. Ook daarvoor moet u zich even opgeven.

Vrolijke middag met Boarnster jeugd

Afgelopen zondagmiddag (13 juni) was het eindelijk zo ver: we konden gelukkig weer eens wat voor de jeugd organiseren! Catecheten en jeugdraad organiseerden een middag voor 12 tot 18 jaar, waarin vooral het elkaar (weer eens) ontmoeten centraal stond. Een spel in de kerk, een muziekraadsel en zelfs het deels beklimmen van de toren stond op het programma. We sloten gezellig af met en kleine barbecue, waarbij we geen mooier weer hadden kunnen treffen! We hopen volgend seizoen weer volop samen met de jeugd an de slag te kunnen gaan.

Wat is dat voor vlag?

Vanaf zondag 25 april wappert er een bijzondere vlag bij het Andringahûs. Het is de vlag die de bezoekers van de alternatiene dienst samen maakten over geloof, hoop en liefde. Het leverde prachtige teksten en tekeningen op. Kunt u het ontcijferen op de foto?

Aldeboarn siket dûmny!

In opdracht van de kerkenraad zoekt de beroepingscommissie een nieuwe dominee voor Aldeboarn. Bent u zelf geïnteresseerd? Of hebt u ideeën wie onze nieuwe dorpsdominee zou kunnen worden? Dan helpt de profielschets een beeld te krijgen bij wat we zoeken.

Profielschets dominee Aldeboarn

Meer weten over Aldeboarn en haar kerkelijke gemeente? Lees dan ook onze informatiegids voor geïnteresseerde predikanten.

Wilt u de beroepingscommissie tippen? Dat kan, per mail via
hugo.vnwrdn@gmail.com (Hugo van Woerden) of bij één van de andere leden van de commissie. Voegt u wel een motivering toe?

25 april: teststraat voor geloof, hoop en liefde!

Op zondag 25 april organiseren we om 9:30 uur een bijzondere dienst over geloof, hoop en liefde. Na een halfuurtje in de kerk met ds. Els Rooseboom, gaan we naar buiten, door de teststraat van geloof, hoop en liefde! Durf jij het aan? Geef je dan op voor deze dienst. Wie niet bij de dienst kan zijn, kan de dienst volgen via www.kerkdienstgemist.nl en tussen 10:00 en 10:30 uur aansluiten voor de teststraat, die start voor de kerk. Natuurlijk is deze actie coronaproof en houden we 1,5 meter afstand in de teststraat. Tot zondag!

40dagen-tijd spaaractie: Ik ben er voor jou met eten

Het 40dagen-tijd-thema voor dit jaar is: “Ik ben er voor jou”.

We vragen uw aandacht voor de vluchtelingen in Griekenland. Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden vluchtelingen, waaronder veel kinderen, in Griekse vluchtelingenkampen. Ze zijn hier aangekomen uit landen als Afghanistan, Syrië, Congo en Ethiopië, op zoek naar warmte, veiligheid en een betere toekomst. Kerk in Actie ondersteunt een project dat via 100 lokale kerken in Groot-Athene wordt uitgevoerd en hulp geeft aan vluchtelingen en arme Grieken, waaronder daklozen. De situatie op het vasteland van Griekenland is niet makkelijk voor vluchtelingen. De hulp bestaat uit een voedselkeuken en voedselwaardebonnen. Verder ontvangen mensen in de vluchtelingenkampen zeep en andere spullen voor persoonlijke verzorging.

Voor de vluchtelingen van Lesbos willen we sparen voor 40 maandelijkse voedselpakketten € 676,80 (€ 16,92 per gezin). Spaart u mee en maakt u uw bijdrage over? Dit kan op t.n.v. NL32RABO.0348.3029.08 t.n.v. C.v.D. Zendingscommissie o.v.v. spaaractie 2021 Vluchtelingen in Griekenland. Helpt u mee om deze actie tot een succes te maken?

Hartelijk dank!
Met vriendelijke groet,
De Zendingscommissie PG Aldeboarn.

Alternatiene dienst: doe waar je goed in bent!

Voor veel herkenbaar: welke kant ga je uit in het leven? Wat wil God dat je kiest? De boodschap in de dienst van 29 november is: gebruik de talenten die God je heeft gegeven… doe waar je goed in bent!

Samen met Lykele van der Ven gaan we hier deze alternatiene dienst verder op in. Zangduo Jorien & Hilde – bekend van de Toer de Hoop – laten ook zien waar zíj goed in zijn: muziek maken! Van popnummers tot opwekkingsliederen: alles komt vandaag voorbij.

Er is nog meer te ervaren, maar we verklappen natuurlijk niet alles. Erbij zijn? Geef je dan wel op, want het aantal plaatsen is wegens corona beperkt! Opgeven kan bij Idske van der Bij (06-38413644), appen of bellen mag beide. De diensten zijn ook online te volgen, via www.kerkdienstgemist.nl.

Jorien & Hilde hebben er zin in!

Afscheid ds. Piet Rozeboom en Margreet Rozeboom

Op zondag 25 oktober nemen onze dominee Piet Rozeboom en zijn vrouw Margreet afscheid van onze kerk. Ds Piet heeft een beroep aanvaard in Rijnsburg.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is plexat4.jpg

Deze dag zullen op twee momenten diensten worden gehouden waarin we afscheid van hen nemen: om 9:30 en 14:30 uur.

Aanwezig zijn? Geef u dan wel even van te voren op bij Idske van der Bij, wegens het beperkte aantal plaatsen per dienst.

Startzondag: voor elkaar, met elkaar!

A je to! Of: voor elkaar!

Op zondag 20 september starten we samen het nieuwe kerkjaar in de tuin bij het Andringahûs. Vanaf halftien is er koffie en cake, om tien uur is er een opbouwende dienst. daarna gaan we puzzelen, schatzoeken en hamburgers eten. Natuurlijk doen we dat corona-proof. We kunnen genoeg afstand houden, als iedereen er om denkt. Het duurt ongeveer tot 13:30 uur en… o ja: neem je fiets mee, als het kan! A je to!

Gondeltsjinst zonder gondelvaart?! Zeker!

Als er geen Gondelvaart en er geen buurtprijs of originaliteitsprijs is: dan zijn we gondel-loos!  Als de stikstofuitstoot van de Gondelvaart onder het vriespunt zit dit jaar: gondelleas! Als je geen biertje drinkt op de gondel met je maten: gondelleas!

Maar wij houden moed… en gaan door! Dus vieren wij gondelleas in een gondel-leas-tsjinst op het land!

In de tuin van het Andringahûs, zondagavond 30 augustus 19.30 uur met Peter Krako en Dominee Piet!

Natuurlijk is er een fantastische act voor kinderen en jongeren, die zich meten kan met de buurtkamp van de Gondelvaart. Dus wees niet bang om nat te worden!

Het duurt niet langer dan een uur. En als je eens even wilt zitten, neem dan zelf je stoel mee. Deze gondelleas-tsjinst willen we veilig houden. Daarom zullen we een maximum aantal bezoekers hanteren van 125. We doen ons best het netjes te doen en daarom schrijven we ook je naam even op bij aankomst. We hopen en vertrouwen op een bijzondere avond!

Ds. Piet Rozeboom beroepen uit Rijnsburg

Sinds Pinksteren 2013 ben ik aan de Protestantse Gemeente van Aldeboarn verbonden. Maar ik ben beroepen door de Protestantse Gemeente te Rijnsburg. Dit beroep heb ik aangenomen. Op nader te bepalen datum in het najaar zal het afscheid volgen.

Aanvankelijk heeft de toenadering vanuit Rijnsburg ons verrast! Er was zowel toenadering als ook zoeken naar de weg. In Aldeboarn is er geen enkele reden te vinden om te vertrekken! Immers: we zijn hier thuis, het gaat goed, er is veel zegen en er zijn nog steeds kansen.

Ik kreeg echter een droom:

Met een aantal mensen stonden we schouder aan schouder en een vrouw sprak: “je hebt het niet zelf gezocht, maar je moet gaan. Gods Geest is immers met je. En let op Hosea …” Samen met Margreet liep ik er vandaan door het dorre gras, maar Margreet zei: “kijk, het gras krijgt al nieuwe groeipunten, het wordt weer groen”. 

Een dag later lazen Margreet en ik in ons dagboekje Hosea 10: 12 bij die dag: … Ontgin nieuw land …. Een regen van goedheid. Dit maakte het volkomen duidelijk aan ons en vervulde ons met vrede en overgave. De gemeenteavond kwam en tenslotte de overtuigende stemming. We kunnen niet anders dan dit beroep aannemen.

Maar eerst is er tijd voor afbouw en afscheid van het door ons zo geliefde dorp Aldeboarn met haar kerk.

Ds. Piet Rozeboom, 29 juli 2020.

17 mei: Toer de Hoop!

De Tour de France? Die lijkt verder weg dan ooit in deze tijd! Maar een Toer de Hoop, daar is Aldeboarn wel aan toe. Daarom rijdt de protestantse gemeente van Aldeboarn op zondag 17 mei vanaf 10:00 uur met een Toer de Hoop door het dorp!

Vanaf 10:00 uur: Tour de Hoop!
Met de Toer de Hoop wil de plaatselijke kerk alle dorpsgenoten een teken van hoop geven, een hart onder de riem in deze vreemde tijd. Er is livemuziek van het zangduo Jorien & Hilde en korte bijdragen van hoop door dominee Piet Rozeboom. Jorien & Hilde zijn enthousiaste musicerende zussen uit Amersfoort en Roden, en brengen muziek in alle genres. De caravaan rijdt door het hele dorp, zodat iedereen er op eigen erf of voor eigen deur een stukje van mee kan pikken. Natuurlijk houden we daarbij allemaal 1,5 meter afstand tot elkaar, ook op de kar, en blijven we als Boarnsters bij onze eigen woning. 

Jorien & Hilde (ze hebben er zin in!)

Compilatie op YouTube met videoboodschappen
Toch de héle toer zien? ’s Middags vanaf 14:00 uur is een samenvatting te vinden op www.pgaldeboarn.nl en op YouTube (zoek daarvoor naar Toer de Hoop). Bovendien wordt deze compilatie afgewisseld met allemaal hoopvolle groeten en boodschappen van Boarnsters, voor Boarnsters en iedereen daarbuiten.

Oproep: stuur een korte videogroet!
Iedereen kan tot en met woensdag 13 mei een korte videogroet of -boodschap mailen naar website.pgaldeboarn@gmail.com. We roepen dan ook iedereen op om een groet vanuit huis, tuin of waar dan ook op te nemen en in te sturen, van maximaal 15 seconden. Het mag gericht zijn aan iedereen, een speciale groep of iemand in het bijzonder. Roep het, schrijf het, zing het… weest vooral creatief. Wij monteren het en brengen de groet online!

Spaardoosjes Lepra

U kunt de spaardoosjes voor het lepraproject tot 1 mei in de brievenbus doen bij Bernice Bouma, Wjitteringswei 126 of bij Geeske Miedema, Prikwei 17. Het gespaarde bedrag mag u ook overmaken op: NL32RABO 0348 3029 08 t.a.v. project Lepra.

Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet, De Zendingscommissie.

Voedsel en huishoudelijke artikelen voor Roma in sloppenwijken

Momenteel bevinden we ons allemaal in uitzonderlijke omstandigheden. Door de COVID-19 crises veranderen plannen en vallen ze in elkaar als een kaartenhuis. Gelukkig zijn er veel organisaties die zich inzetten voor de mensen die het hardst worden getroffen. Eén van die organisaties is Mission Possible.

Met name de Roma in Bulgarije zijn sterk getroffen. Het einde van de winter is voor gezinnen in Bulgaarse sloppenwijken altijd al een moeilijke tijd. Door de maatregelen mogen zij nu hun dorpen niet verlaten en zitten ze zonder werk en inkomen thuis. Kinderen krijgen geen maaltijd op school want de scholen zijn gesloten. Gezinnen zitten opgesloten in een gebrekkige woningen waar nauwelijks ruimte is.

Mission Possible is een hulpactie gestart om deze mensen onmiddellijk te helpen. Ze verdelen voedselpakketten en teilen gevuld met artikelen voor hygiëne. Helpt u ook mee? U kunt deelnemen aan dit project door het overmaken van elk willekeurig bedrag o.v.v. “Roma”. Meer weten? Kijk op www.missionpossible.nl.

Mededeling van de kerkeraad

Beste mensen,

In deze tijd van afstand, maar nabijheid van het hart, zijn er momenteel geen kerkdiensten zoals gebruikelijk. Toch gaat de dienst aan de HEER altijd door.

Er wordt wel gebeden voor de nood van de wereld.

Op TV is er gelegenheid een kerkdienst te volgen. Maar vanuit deze kerk en de pastorie worden erediensten gehouden, in eerdere berichten op deze website staat hoe u dit kunt volgen. Hierop zijn YouTube filmpjes te vinden, maar ook vanaf Witte Donderdag 9 april hoe een kerkdienst rechtstreeks via internet is te volgen.

Iedere vrijdag is de kerk open voor een moment van stilte, een kaarsje aansteken, een gebed, luisteren naar muziek. Ds. Piet is er en bovenal de Nabijheid van God!

Wij bidden en hopen om kracht van de Arts aller zielen.

Aldeboarn, 3 april 2020,

Grytsje Waringa, scriba Kerkenraad

Ds. Piet Rozeboom, voorzitter Kerkenraad

Voor pastorale bijstand: ds. Piet Rozeboom 0613947610

Pasen: een nieuwe paaskaars in de kerk

Vanaf Paaszondag brandt er in de kerk een nieuwe Paaskaars. Dit jaar met een hele bijzondere symboliek.

De ontwerper van de kaars heeft zich laten leiden door het Bijbelboek Openbaring. Het Christus monogram staat binnen de Alfa en de Omega. Ik ben de alfa en de omega, zegt God de Heer, ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige (Op.1:8). Het Christus-monogram bestaat uit de letter P en X. Dat zijn de twee Griekse letters waar ”Christus” mee wordt aangeduid. In het blauwe vlak zit het Lam Gods met de kruisbanier op het boek met de zeven zegels. Het blauwe vlak staat voor het firmament en vandaar de kleur van de  hemel en al het hemelse. De hemel die in het boek Openbaring een prominente rol vervult. Johannes ziet van alles uit de hemel neerdalen en ziet in de hemel (Op.4,10,12,15,18,19,20 en 21). In Openbaring 5 lezen over het verdriet van Johannes als hij het boek met de zeven zegels ziet en de engel hoort “Wie komt het toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen?”  Maar dan ziet hij het Lam Gods. Johannes de Doper had Jezus ook al zo aangeduid. “Daar is het Lam van God dat de zonden der wereld wegneemt”(Joh.1:29b) In Openbaring 6 lezen we dan hoe het Lam de zes zegels verbreekt. Het zevende zegel wordt in hoofdstuk 8 verbroken. Het Lam Gods wordt altijd afgebeeld met een kruisbanier. Soms wit, soms, zoals op de kaars van dit jaar, in het rood. Het is een overwinningsteken. Christus veelal de kruisbanier. De totale overwinning lezen we in Openbaring 21. “Hij die op de troon zat zei: Alles maak ik nieuw. (..) Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega het begin en het einde”. De kaars wordt afgesloten met een jaarbanderol waarin we zien dat we leven in het jaar van onze Heer 2020. (LvdV).

Dienst op zondag 5 april 2020

Binnenkort zijn de kerkdiensten van onze gemeente te volgen via www.kerkdienstgemist.nl! Om al op 5 april een eredienst mee te maken verwijzen we u naar de dienst van de Protestantse Gemeente te Ureterp, waar ds. Piet op die zondag in voorgaat. De livestream van Aldeboarn laat door het ontbreken van wat essentiële onderdelen nog even op zich wachten. Om de dienst van 5 april mee te maken:

  1. ga naar www.kerkdienstgemist.nl
  2. hier verschijnt een kaartje van Nederland, klik op de provincie Fryslân (of vul direct de plaats Ureterp in)
  3. ga naar Ureterp,
  4. klik de PKN gemeente aan.
  5. Hier is de live dienst van 5 april beschikbaar vanaf 09.30 uur.
  6. Goede zondag gewenst!

Kerkdiensten voortaan via www.kerkdienstgemist.nl

Binnenkort zijn de kerkdiensten van onze gemeente te volgen via www.kerkdienstgemist.nl! Hoe dit werkt?

Wilt u via een computer (PC, laptop) kijken? Ga dan naar de site www.kerkdienstgemist.nl en kies vervolgens bij ‘”zoek kerk” voor Aldeboarn.

Volgt u de dienst liever via iPad of smartphone? Ga dan naar de app store (Apple) of de playstore (Android) en download de app ‘kerkdienst gemist’. Kies vervolgens voor Fryslân en Aldeboarn.

Op beide manieren komt u op de de site van de kerk van Aldeboarn.

Klikt op de datum die u wilt beluisteren. Bij gelijktijdig kijken op het moment dat de dienst gehouden wordt (‘live’),  moet u de datum van die dag aanklikken.

Stil is de straat

25 maart 2020. Komt er God een nieuwe morgen? Een bijdrage van ds. Piet en Margreet Rozeboom

De volledige tekst van het lied:

1. Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene – 
stil is de straat overal. 

Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.

Komt er, God, een nieuwe morgen…

b. Mensen zijn bang overal.
Ieder op afstand gehouden:
ben je niet ziek of verkouden?
Mensen zijn bang overal.
Komt er, God, een nieuwe morgen…

c. Mensen gebonden aan huis.
Puzzels of brieven of boeken.
Bellen, maar niemand bezoeken.
Mensen gebonden aan huis.

Komt er, God, een nieuwe morgen…

d. Veel in ons leven valt stil.
Doorgaan en ’s nachts liggen malen:
kan ik nog alles betalen?
Veel in ons leven valt stil.

Komt er, God, een nieuwe morgen…

5. Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene – 
stil is de straat overal.

De kerk in coronatijd

Momenteel zwijgt de kerkklok op zondag! Wij kunnen op dit moment geen kerkdienst houden. Wel plaatsen we op deze website regelmatig bijdragen, waaronder YouTube filmpjes. En beginnend vandaag 18 maart zullen we drie keer de woensdagavond een kwartier lang de klok luiden in verbondenheid met wie getroffen is door het Corona virus. Maar ook voor wie in de zorg een groot werk doet, verantwoording draagt op overheidsniveau, of wie ook maar in het klein een steentje bijdraagt aan nabijheid. 

Iedere vrijdag is de kerk open van 10.30 tot 12.00 uur. De deur staat open, je kunt een kaarsje aansteken, even in stilte zitten. Ds. Piet even spreken. Zomaar …..

Korte gebedsdienst via YouTube

op zondag 15 maart neemt dominee Piet Rozeboom een korte gebedsdienst op in de Doelhofkerk. Hij doet dit ter vervanging van de reguliere dienst, die wegens het coronavirus komt te vervallen. Deze dienst zal via YouTube terug te vinden zijn. Rozeboom is van plan om de komende week vaker via YouTube in te spelen op de huidige situatie.

Geen kerkdiensten tot 1 april 2020

We realiseren ons, dat het Corona-virus om zich heen grijpt.

De overheid heeft een protocol opgesteld, waarbij samenkomsten van meer dan 100 mensen worden geraden af te zeggen. De Classis van de Protestantse Kerk heeft aansluitend daarop dringend geadviseerd om sowieso tot en met 31 maart geen kerkdienst te houden!

Wij kunnen daar niet aan voorbij gaan.

Bijgevolg willen wij de kerkdiensten afzeggen tot onze spijt. Dit betekent dat er tot 1 april geen kerkdiensten zullen worden gehouden.

Weliswaar realiseren wij ons, dat de dienst aan de HEER altijd doorgaat. Er wordt wel gebeden voor de nood van de wereld. Op TV is er gelegenheid een kerkdienst te volgen.

Wij bidden en hopen om kracht van de Arts aller zielen.

Aldeboarn, 13 maart 2020,

Grytsje Waringa, scriba Kerkenraad

Ds. Piet Rozeboom, voorzitter Kerkenraad

Voor pastorale bijstand: ds. Piet Rozeboom 0613947610


Mailadres website

Let op: het juiste mailadres van de redactie van deze website is website.pgaldeboarn@gmail.com. In de nieuwe gemeentegids 2020 is per ongeluk een oud mailadres opgenomen. Dit wordt al sinds mei 2019 niet meer gebruikt.

Film: Faith like potatoes

Deze film vertelt het bijzondere verhaal van Angus Buchan, een Zambiaanse aardappelteler van Schotse komaf, die met zijn gezin naar Zuid-Afrika trekt. Mede door zijn ongewone en bijzondere vriendschap met zijn boerenknecht, een Zulu, ondergaat hij een opmerkelijke transformatie. Deze film is op 16 februari om 19:30 uur in het Andringahûs te zien.

9 februari: peuter- en kleuterdienst!

Op zondag 9 februari is er om half vier weer een echte dienst voor peuters en kleuters! Het thema is ‘laat de kinderen tot mij komen’. Alle kinderen en hun ouders of pakes en beppes zijn van harte welkom. Nemen jullie een lege doos en je lievelingsverhaalboekjes uit de bijbel mee?

Kerkdiensten december 2019-februari 2020

Zondag 15 december

9:30 uur, doopdienst
Voorganger: ds. Piet Rozeboom, Aldeboar
Organist: Gert Gatsma
Kindernevendienst en oppas aanwezig
Collecte: kerk, eigen jeugd

19:30 uur, kerstzangdienst

Zondag 22 december

9:30 uur
Voorganger: ds. Piet Rozeboom, Aldeboarn
Organist: Gert Gatsma
Kindernevendienst en oppas aanwezig                
Collecte: Kerk, kerkblad

Dinsdag 24 december

21:30 uur, kerstnacht
Voorganger: Ds. Piet Rozeboom, Aldeboarn
Organist: Jurjen de Jong
Geen Kindernevendienst en oppas
Collecte: speciaal doel

Woensdag 25 december

9:30 uur, 1e kerstdag
Voorganger: : ds. Piet Rozeboom, Aldeboarn
Organist: Gert Gatsma, m.m.v. MIK
Kindernevendienst en oppas aanwezig
Collecten: Kerk, Kerk in actie, kinderen in de knel                

Zondag 29 december

09:30 uur
Voorganger: dhr. Lykele van der Ven, Aldeboarn
Organist: Jurjen de Jong
Kindernevendienst en oppas aanwezig
Collecte: Kerk, onderhoud en restauratiefonds

Dinsdag 31 december

19:30 uur, oudjaarsavond
Voorganger: Ds. Piet Rozeboom, Aldeboarn                        
Organist: Gert Gatsma                              
Geen kindernevendienst en oppas
Collecte: Kerk, Eindejaarscollecte

Zondag 5 januari

9:30 uur, bevestiging ambtsdragers
Voorganger: ds. Piet Rozeboom, Aldeboarn
Organist: : Gert Gatsma
Kindernevendienst en oppas aanwezig
Collecte: Kerk, Kerkblad

Zondag 12 januari

9:30 uur

Voorganger: dhr. J.P Balder, Zwolle
Organist: Sietze Kraak
Kindernevendienst en oppas aanwezig
Collecte: kerk/onderhoud -en restauratiefonds

19:30 uur, 75 jaar bevrijding
Dienst met Open Doors

Zondag 19 januari

9:30 uur, Avondmaal            
Voorganger: ds. Piet Rozeboom, Aldeboarn
Organist: Jurjen de Jong
Kindernevendienst en oppas aanwezig
Collecte: diaconie, kerk

19:30 uur, Dienst i.v.m. Week van het gebed

Zondag 26 januari

9:30 uur

Voorganger: ds. Piet Rozeboom, Aldeboarn
Organist: Gert Gatsma
Kindernevendienst en oppas aanwezig
Collecte: kerk, zending lepraproject

19:30 uur, jeugdspecial

Zondag 2 februari

10:00 uur, alternatieve dienst
Voorganger: ds. Piet Rozeboom, Aldeboarn    
Organist: : Jurjen de Jong
Kindernevendienst en oppas aanwezig
OCollecte: Kerk, Werelddiaconaat

Zondag 9 februari

9:30 uur
Voorganger: dhr. P. Fortuin, Deinum
Organist: Gert Gatsma
Kindernevendienst en oppas aanwezig
Collecte: 9 februari Kerk, Missionair werk

15:30 uur, peuter-kleuterdienst

Oktoberfest in de kerk?

Jazeker! De samenkomst op zondagochtend heet toch niet voor niets een ‘viering’? Zondag 13 oktober zien we alle kanten van feest en vieren voorbij komen in de alterna10edienst. Om het allemaal nog feestelijker te maken, is ons eigen korps Concordia te gast voor de muzikale noten. Om 9:30 uur beginnen we met koffie en wat lekkers, om 10:00 uur gaan we echt los!

Jiddisch muziekgezelschap Samoosara in Aldeboarn

In de Doelhôftsjerke van Aldeboarn treedt op 6 oktober om 19:30 uur Samoosara op met muziek uit de Jiddische en Joodse cultuur. Expressieve klezmermelodieën, die zowel opgewekt als melancholisch kunnen klinken. De muziek raakt je ziel. In de samenstelling accordeon, dwarsfluit en viool krijgen de authentieke klezmermelodieën een frisse klank. Instrumentale en vocale composities worden afgewisseld. De groep blijft overigens ook trouw aan de Friese roots.

Samoosara bestaat uit Johan Cnossen (dwarsfluit en zang), Wietze de Jong (accordeon en zang) en Anje de Jong (viool en zang). Een optreden van Samoosara betekent een ontdekkingsreis door de Joodse en Jiddische cultuur. Met af en toe een theatraal uitstapje en een flinke dosis humor.

Een prachtige muzikale avond aangevuld met verhalen en grappen uit de Jiddische cultuur. Ook het publiek wordt uitgenodigd om mee te zingen. Het optreden duurt ongeveer anderhalf uur en de toegang is gratis.

Praise met Pinkster!

Helemaal in de echte ‘pinkstersfeer’ komen? Aanstaande zondagavond organiseren de muzikanten en zangers van MIK (muziek in kerk) vanaf 19:30 een echte Praisedienst! Met bekende opwekkingsnummers, maar ook andere verrassingen. Er mag meegezongen worden! 😀🎶Oh ja: locatie = Doelhoftsjerke, Aldeboarn.

Israël-reis: 12e (en laatste) dag!

De laatste dag! De thuis reis is prima verlopen. Ik schrijf dit vanuit de bus naar Aldeboarn. In Jaffa hebben wij vanochtend nog even naar de Middellandse Zee gekeken. En heerlijke verse pita uit steenoven gegeten. De vliegreis was prima alleen de security duurde ontzettend lang.

We zien met dank en verwondering terug op een bijzondere reis.

Hartelijke groeten namens de groep 

Israël-reis, dag 11

De laatste dag in Israel! Morgen hopen we immers naar huis te gaan.Vanohtend hoefden we wat minder vroeg op te staan, zondag in Israel. We hebben een kerkdienst gehouden in de synagoge van Nes Ammim. Bijzonder om in een synagoge te mogen zingen, bidden en Gods Woord te verstaan. Het komt zo dichtbij dan allemaal. Uit Lukas 5 hebben we gelezen over een varende preekstoel, en Petrus die op Jezus woord dan toch nog een keer gaat vissen. Wie zijn wij in dit verhaal: de mokkende Petrus, de vis die gevangen wordt, de mens die aan de kant staat, een collega die helpt?Na de dienst was er koffie met cake: de jarige Jan From tracteerde. Deze dag hebben we in totaal liefst drie keer gezongen voor hem. Hierna hadden we een picknick in de lobby: het regende ….In de middag bracht de chauffeur Ammy met gids Jossy ons naar een stadje dichtbij aan de Middellandse Zee. Ruig met veel wind en regen. De meesten vonden ergens een plekje om te schuilen. En daar was gelukkig wel koffie, of ijs.In de namiddag heeft vrijwilliger Johan ons rondgeleid in Nes Ammim. Hij heeft ons verteld over de pioniers uit Nederland, Zwitserland en Duitsland die als christenen wilden mee bouwen aan Israel. Hoe zeer zij met luisteren respect hebben gevonden bij Joden. En hoe ze nog kunnen bijdragen aan de opbouw. Een mooi kunstwerk toont tien biddende mensen: minjan in het Hebreeuws dat staat voor de tien benodigde mannen voor de dienst aan God. Tien Joden, tien moslims, tien christenen, met drie deuren, die samen naar de ene God reiken.Na het diner en de avondsluiting heeft Jan ons nogmaals getracteerd, maar nu een slokje. Een gezellige afsluiting deze avond van een prachtige en indrukwekkende reis, waarvan we naar huis meenenen: de dank aan God, nieuwe inzichten, warme herinneringen aan een zo mooie groep.

Hartelijke groeten namens de groep,

Piet Rozeboom

Israël-reis, dag 10

Vandaag de laatste excursiedag genoten!Om 9 uur in de bus gestapt: op naar Rosh Hanikra, helemaal in het noorden van Israel, tegen de grens van Libanon aan. Onderweg kwam het met bakken uit de hemel! Aangekomen op de betreffende plaats werd het echter droog en eigenlijk was het weer zo een meevaller heel onze dag. Een knipoog van Boven.Rosh Hanikra is een schitterende plaats met krijtrotsen. We daalden met een kabelbaan af en liepen door rotsen heen met als het ware enorme kathedralen met bruisende en klotsende zee, maar ook kleinere kloven. Schtterend. Bij de totstandkoming van de staat Israel en de gevechten hierbij heeft het toenmalige verzet, de Hagana, hier het Libanese leger tegen gehouden.Na deze prachtplaats aan zee zijn we naar een uitzichtpunt van Montfort gereden, een indrukwekkende kruisvaardersburcht. Het noorden van Israel is prachtig met bossen van eikenbomen, bergen en heuvels, rotsen, bloemen: echt schtterende natuur. Hierna zijn we naar Akko gereden. Daar wachtte ons een lunch, natuurijk weer falaffel: laatste kans! Hierna zijn we de zo fraaie oude stad doorgelopen die een geschiedenis heeft van wel 4000 jaar. Wat nu vooral te zien is, is het indrukwekkende verhaal van de Byzantijnse tijd, en zeker de kruisvaarders. Jammer genoeg hebben deze mensen een zwarte bladzijde van de christenheid geschreven met hun geweld tegen Joden en moslims.De bijgevoegde foto is van de avondsluiting gisteravond in de synagoge van Nes Amim. Daar zitten mannen en vrouwen gescheiden door een wand. Dit hebben wij ook maar gedaan. Iedere avond hebben we na de avondmaaltijd een avondsluiting gehouden. Een lied zingen, een Bijbellezing die verband houdt met de belevenissen van deze dag, een kort woord van ds. Piet, en een gebed. Erna altijd een terugblik op de dag en een vooruitzicht naar de volgende dag. En daarna? De meesten zaten dan gezellig bij elkaar met een glaasje.Hartelijke groeten, en hopelijk morgenavond nog een keer een verslag van de zondag. En in deze christelijke nederzetting houden we de zondag ……

Israël-reis, dag 9

Vandaag zijn we vroeg op weg gegaan. Om 8 uur zaten we al in de bus, terwijl we een uur minder hadden omdat hier de zomertijd al is ingegaan.De verrassing van de dag: we zijn met de boot het meer opgegaan, terwijl dit niet in ons programma stond. We leken de eerste te zijn op het meer. Het Wilhelmus werd opgezet door de schipper en de Nederlandse vlag in top, dus mooi gezongen met elkaar. Ook het Israelische volkslied klonk trouwens heel mooi. Na een poosje gevaren te hebben hebben we een mooi lied gezongen en hebben we een paar minuten stilte genomen om deze wondere plek op ons in te laten werken.Hierna zijn we naar Tsafed gegaan, een schilderachtig plaatsje, maar het regende. Deze plaats is een belangrijke plaats voor de mystieke beweging Chabad in Israel, waarvan we een hele oude synagoge hebben bezocht. De Kabbala, een bijzondere mystieke beweging heeft hier als het ware domicilie. Onze gids heeft een mooie uitleg gegeven.Hierna gingen we naar een “wegrestaurant”  waar we weer een heerlijke falaffel in onze waffel kregen. Na de lunch zijn we naar de bijzondere en intieme Grieks Orthodoxe Kerk van Kapernaum gereden, waarna we een stukje Jesus trail in stilte gelopen hebben: wat heb je ontvangen tijdens deze reis namen we mee als vraag. Hierna gingen we naar Nazareth, de plaats van de aankondiging aan Maria. We hebben de grootste kerk van het Midden Oosten bezocht, die aan deze aankondiging is opgedragen. Een enorme Rooms Katholieke basiliek, door de staat Israel geschonken! Een mooi intiem gebrandschilderd raam toont een luisterende Maria met de engel Gabriel. Na dit bezoek hebben we een heerlijk aangekleed kopje koffie genoten.Na een busrit zijn we aangekomen in de christelijke kibboets Nes Amim, een mooie rustige plaats met een goed hotel. Na de heerlijke maaltijd hebben we een avondsluiting gehouden in de synagoge. Er stond een hekwerk zoals gebruikelijk in de synagoge, dus zaten we als mannen en vrouwen gescheiden van elkaar.Weer een hartelijke groet uit Israel namens de groep, ds. Piet

Israël-reis, dag 8

Vandaag weer een bijzondere dag beleefd, nu rond het meer van Tiberias om te beginnen. Na een heerlijk ontbijt opnieuw zijn we om 08.45 in de bus gestapt om naar de berg van de zaligsprekingen te rijden. Op de berg aangekomen hebben we eerst even bij elkaar gezeten. We hebben geluisterd naar de zaligsprekingen uit Matteus 5, welke alle 8 in de achthoekige kerk op de berg in glas te zien zijn. De berg geeft een mooi uitzicht op het meer. We hebben er gezongen: hoe Jezus in het zachte gras ….. Daarna liep ieder in stilte rond om dit op zich in te laten werken. Ook hebben we hier een groepsfoto gemaakt.

Groepsfoto op de berg van de zaligpredikingen

Hierna reden we naar Tabcha, de plaats van de broodvermenigvuldiging. We zagen in mozaiek de vier broden en twee vissen: het vijfde brood is hier Jezus zelf. Het was wel erg druk, drommen toeristen; je krijgt wel een beetje gevoel of verlangen naar de tempelreiniging! Gelukkig zaten we hierna heel mooi en rustig aan de rand van het meer om het verhaal van Kapernaum te horen. Hoe Petrus hier gewoond heeft, Jezus er vaak was, de schoonmoeder van Jezus genas, die daarna ging dienen. Het begin van de kerk is dus: vrouwen die doen wat Jezus zegt. Over de oude ruines heen is een nieuwe kerk gebouwd. Zo bouwen we in de kerk op het fundament: doen wat Jezus zegt, naast de synagoge. Kerk en synagoge staan hier namelijk gebroederlijk of als zusters naast elkaar. Zo mag en moet het!

Na een eind rijden hebben we een heerlijke picknick vlakbij een van de bronnen van de Jordaan genuttigd. Een mooie plaats: Caesarea Philippi, oftewel de Banias. Een oude tempel staat hier van de god Pan (waar paniek vandaan komt). Hier is Jezus met zijn leerlingen geweest en vroeg wat de mensen nu over Hem zeggen. Johannes de doper? Elia? En jullie, wat zeggen jullie? U bent Christus, riep Petrus uit. En wat zeggen wij? Vervolgens liepen we langs de bron, het water welt zo uit de rots en verderop in mooie natuur bruist het in stromen en watervallen.

Israël-reis, dag 6 en 7

Vandaag twee dagen tegelijk! Gisteren waren we namelijk midden in de woestijn waar geen goede verbinding beschikbaar was.  Dinsdag 26 maart: vertrek uit Jeruzalem om naar de woestijn de Negev te gaan. Eerst zijn we naar  Tsede Boker gegaan. Dit is de toen zeer eenvoudige kibboets waar de eerste minister president van Israe, David Ben Goerion zich gevestigd heeft. Hij koos ervoor om in eenvoud te regeren! Samen met zjn vrouw is hij hier ook begraven. Hij zag vooruit dat als Israel een natie zou zijn voor veel Joden, de Negev tot bloei gebracht moest worden. Zo heeft hij gepionierd.Daarna zijn we naar de ruines van de Nabateeers gegaan: Avdat. Al 300 voor Christus vestigde deze dynastie zich in de woestijn en bouwde er steden, waar veeteelt, akkerbouw en zelfs wijnbouw plaats vond. Tot de Byzantijnse tijd (zesde eeuw) is dit geweest. De Hasmoneeen waar ook de familie van Herodes uit stamde. Heel bijzonder om midden in de woestijn toen al het weinige water (200 mm per jaar) zo optimaal te benutten. Ook hebben we de bron van Avdat bezocht: Ein Avdat. We konden dit natuurreservaat vanwege recente regen niet in wandelen, dus hebben we het van boven bewonderd. Fascinerend.Hierna zijn we naar de bijzondere nederzetting Kfar Hanokdim gegaan; dit is een bijzondere voor toeristen gemaakte nederzetting van Bedoeienen. Hier hebben we kameel gereden! We hebben er een heerlijke maaltijd vanuit deze traditie genoten, alsmede een mooi verhaal van een bewonderenswaardige Bedoeienenvrouw gehoord. Daarna een heerlijk vuur in het kamp waarna we ofwel de vrouwen of de mannentent ingingen. Er is fantastisch gesnurkt. Zelfs onze oudste deelnemers van 82 en 83 jaar vonden het mooi: zo maak je nog eens wat mee, slapen op de grond!

Woensdag 27 maart zijn we na een heerlijk ontbijt in de bus gestapt naar de Dode Zee. Natuurlijk hebben we als duikbootjes gedobberd in het water van 31 % zout! Het is goed voor je huid, die je trouwens op deze diepste plaats ter aarde van 400 meter beneden de zeespiegel niet eens hoeft in te smeren. Hierna gingen we naar het prachtige Ein Gedi. Een schitterende kloof waar Saul een grot in ging om zijn behoefte te doen, waar juist David zich verborgen had voor hem! Ook de plaats waar Hooglied over spreekt: een romatisch mooie plaats dus. Na de wandeling naar de watervallen zijn we naar Qumran gereden om er te lunchen. Vervolgens kwam de rit naar de mooie opgraving van de oude stad Beth Shean (al in Richteren genoemd). Helaas werd de bus door een foutief sturende auto aangereden. Een oppervlakkige schade, die ons tijd kostte en de site deed missen. Gelukkig had onze uitstekende gids Yossi nog een oplossing door een ander deel te tonen: het amfitheater waar vroeger gladiatoren gevechten met vervolgde Joden en christenen alsmede leeuwen en beren hielden.Hierna reden we naar Ohalo, de kibboets waar we in gezellige huisjes aan het meer van Tiberias voor twee nachten zullen verblijven.Van het thuisfront komt wel de vraag of wij iets merken van de onrust bij de Gazastrook: hier vernemen wij gelukkig niets!In de groep gaat het echt heel bijzonder. Een sfeer van met elkaar, mooie gesprekken en geweldig veel schater partijen om de leuke grapjes.

Hartelijke groet van de Israel Anders reis die inmiddels over de helft is.

Israël-reis, dag 5

Donderdag 21 maart is een groep onder leiding van dominee Piet Rozeboom op reis gegaan naar Israël. Vandaag een verslag van de vijfde dag (maandag 25 maart).

Vandaag zijn we als groep begonnen op de Olijfberg. Vandaar heb je het beste zicht op de tempelberg. Jezus kwam hier toen HIj in Jeruzalem verbleef voorafgaand aan zijn lijden dagelijks. Vanaf de berg zie je de stad van David, de tempelberg met de gouden koepel, de graven van Joden op de berg vanmwege de verwachting van de  Messias. We gingen de berg te voet af, kwamen bij de kerk “de Heer weent”  – Dominus flevit”. De Heer weende over Jeruzalem, maar ook zijn er op het dak kruiken als symbool van de tranen die door God worden opgevangen en bewaard (Psalm 56). Daarna kwamen we bij Gethsemane. Indrukwekkend bij de oude olijfbomen en de afbeelding van Jezus die waakt. Jezus streed en bad, maar de discipelen vielen in slaap. 

Daarna begonnen we de weg Via Dolorosa: we volgden door de drukte heen als het ware de lijdensweg van Jezus. Bij st. Anna hebben we gezongen, maar er kwamen meer groepen zingen! En we zagen Bethesda waar het water in beweging kwam, waar schapen gewassen werden voor het offer in de tempel. En een verlamde man werd er door Jezus genezen.
Bij Baste hebben we gegeten: falaffel in je waffel, of pizza. Daarna naar de Heilig Grafkerk: een enorme drukte, een beleing die heel anders is dan we gewend zijn. Bij de zusters uit Oostenrijk Ieen klooster)  hebben we koffie gedronken met apfelstrudel! Heerlijk want het was koud en regenachtig vandaag. Daarna naar de graftuin, bijzonder, intiem, en we zongen er U zij de glorie!
Een mooie en prachtige dag. 
De sfeer in de groep is heel goed. Wat een omzien naar elkaar, wat een mooie gesprekken, wat een plezier ook trouwens!
 
Groeten van ons allemaal, ds. Piet

Israël-reis, dag 4

Donderdag 21 maart is een groep onder leiding van dominee Piet Rozeboom op reis gegaan naar Israël. Hier doen we elke dag verslag. Vandaag de vierde dag: de zondag.

Vandaag pakten wij het programma weer op.Onze zondag hebben wij gisteren immers op sabbath gehouden.

Vanochtend gingen we eerst naar de David citadel: een oude burcht die terug gaat op de tijd voor David! Nu met bijzondere ruines en geschiedenis van Jeruzalem en een mooi uitzicht over Jeruzalem. Daarna gingen we naar een kibboets om heerlijk te eten. Daarvandaan zagen we Bethlehem en de velden van Effratha.
Hierna zijn we naar Yad Vashem gegaan: het Holocaust museum. Op zeer indringende wijze loop je als het ware door de geschiedenis van de vreselijke vernietiging van zes miljoen unieke mensenlevens heen. 
Hierna zijn we naar het hotel gegaan voor het diner. Aansluitend de avondsluiting bij Jesaja 56: 5 waar staat wat Yad Vashem inhoudt: een naam, een gedenken voor jou. Al die namen die door de nazi’s uitgewist werden worden hier herdacht voor God en mensen.
Hierna nog naar de tunnels onder deKlaagmuur. In werkelijkheid was de westelijke tempelmuur – de zogeheten Klaagmuur – veel groter. Je komt in deze tunnels heel dichtbij de plaats waarhet Heilige der Heiligen uit de tempel is geweest. Hier wordt door vrouwen gebeden. Heel bijzonder.
 
 
 
Vriendelijke groeten van de groep,
Piet Rozeboom

Israël-reis: dag 3

Donderdag 21 maart is een groep onder leiding van dominee Piet Rozeboom op reis gegaan naar Israël. De reisverslagen publiceren wij op deze website. Vandaag de derde dag.

[23-3] – Vandaag houden we Sabbath. Sabbat Shalom wordt hier gezegd. 

Om 09.30 hebben wij een dienst met avondmaal gevierd. Juist in Jeruzalem! 
Daarna koffie en weer later een broodje. Vanmiddag is vrij. De meeste mensen gaan wandelen. Na het diner vanavond willen wij de stad in om te genieten van de gezelligheid die op gang komt na Sabbath. 
 
 
Vriendelijke groeten namens de groep 
Piet Rozeboom. 

Israëlreis: verslag dag 2

Donderdag 21 maart is een groep onder leiding van dominee Piet Rozeboom op reis gegaan naar Israël. De reisverslagen publiceren wij op deze website. Vandaag de tweede dag.

[22-3 17:20] – Inmiddels hebben we als groep onze tweede dag beleefd. Nadat er door de meesten intens geslapen is na de lange reis van gisteren, zaten we opgewekt aan een heerlijk ontbijt in het dorpje Newe Shalom. Na het ontbijt kregen we uitleg en rondleiding. Newe Shalom betekent “oase van vrede”.

Een priester is hier in de jaren zeventig begonnen met niets behalve een droom: dat mensen van verschillend geloof samen zouden leven in vrede. Onderwijs is dan heel belangrijk: dat je van jongs af aan leert respect te hebben voor ieder mensenkind. Maar ook volwassen kunnen dit leren. Zo leven hier 150 gezinnen in vrede samen: Joden, moslims en christenen in gelijke aantallen. Ze willen groeien naar 300 gezinnen. Daarna exporteren ze dit gedachtegoed wereldwijd dus ook nadrukkelijk in Israël. Zo worden alle feestdagen van de drie godsdiensten gevierd en wordt er gebeden in de internationale taal van alle religies: stilte!

Een gezamenlijke ruimte is rond, niet met drie hoeken! En zonder symbolen van de een of de ander.
 
Na deze rondleiding zijn we naar Jeruzalem gegaan. Jossi is onze gids: hij vertelt veel vanuit zijn grote kennis. Hij is zelf niet gelovig, maar wel “patriottisch Israeliet”. Met respect spreekt hij over ander geloof, ook het christelijk geloof.
 
We zijn naar de tunnels van Hizkia gegaan. Deze tunnels zijn al in de Kanaänitische tijd ontstaan, vervolgens onder koning David gebruikt en door Hizkia uitgebreid. Indrukwekkend hoe de bron van de stad ommuurd was en dat je nu 3000 jaar later daar doorheen loopt!
Daarna door de oude stad met een lunch in zeg maar een heksenketel van grote groepen mensen, handelaren, scooters, duiven, herrie, ongelooflijk. En we kregen een falaffel in onze waffel.
 
Daarna zijn we naar de Muur gelopen, de Klaagmuur, maar dat is geen juist woord: de oude westelijke tempelmuur, althans de ondergrond ervan. Indrukwekkend (zie foto).

klaagmuur

 
Het is Poerim feest, dus veel mensen zijn carnavalesk gekleed. Ondertussen in Jeruzalem Gate hotel aangekomen, waar we 4 nachten zullen overnachten. Morgen houden we sabbath met een dienst hier.
 
Hartelijke groeten van de groep,
Margreet en Piet Rozeboom

Israëlreis: verslag dag 1

Donderdag 21 maart is een groep onder leiding van dominee Piet Rozeboom op reis gegaan naar Israël. De reisverslagen publiceren wij op deze website. Vandaag de eerste dag.

[21-3 21:50] Een lange dag gehad vandaag . 06.30 vertrokken uit Andringahus, na Pelgrims Psalm gelezen te hebben. En een gebed om zegen en het lied “Hear wêz mei ús oant in oare kear.

De reis is goed gegaan. Er is een goede sfeer in de groep. We proberen elkaar te leren kennen. We waren tegen 20 uur in Newe Shalom, waar Joden en moslims en christenen in vrede met elkaar leven! Na een heerlijk diner nog een korte avondsluiting. We volgen de evangelist Lucas op de voet deze reis. We hebben gebeden voor Hidde en Sietske Visser die moesten afzeggen voor de reis. 
 
Hartelijke groeten namens de groep!
 
Piet Rozeboom
 
Het diner

Excursie naar de Tsjerkebier-brouwerij!

Wel eens gehoord van “Lichte Preek”, “Swiere Dûmny” en “Alderling”? Dat zijn namelijk speciaalbieren van de Tsjerkebier-brouwerij uit Easterwierrum! Niet zo maar een brouwerij, maar bier met een missie, namelijk het behouden en stimuleren van de oude Friese kerken. Nieuwsgierig? Je hebt nu de kans om hun verhaal te horen, een rondleiding te krijgen en natuurlijk (drie stuks) te proeven! Zondagavond 17 maart gaan we met een bus naar Easterwierrum. We vertrekken 19:30 uur en gaan 22:00 uur terug. Kosten zijn €20,-. Opgave kan bij plexatpr@kpnplanet.nl. Meer weten? Kijk dan op www.tsjerkebier.nl

10 februari: peuter-kleuterdienst!

Hoi papa’s en mama’s van alle peuters en kleuters! Zondagmiddag komt dominee Beer weer naar de kerk! Hij gaat samen met de kinderen liedjes zingen en luisteren naar het verhaal van de bruiloft van Kana. Ook gaat hij samen met de kinderen iets lekkers maken, dat past bij een trouwfeest! Het begint om 15.30 en duurt een half uurtje. En als je mooie verkleedkleren hebt, dan vindt dominee Beer het erg leuk als je dat meeneemt. Graag tot morgen! 

De geheimen van een bijzonder orgel!

Aldeboarn heeft een bijzonder orgel: het eerste kerkorgel dat de beroemde orgelbouwer Van Dam zelf bouwde! Al sinds 1779 klinken de klanken van dit mooie orgel door Aldeboarn. Organist en orgelkenner Gert Gatsma weet er alles van en vertelt er enthousiast over tijdens de mannenspecial, zondagavond 11 november, 19:30 uur … natuurlijk bij het orgel!

Meer weten over het orgel en haar geschiedenis? Je leest er alles over op de pagina ‘geschiedenis‘ van deze site!

 

Reis naar Roemenië

Een aantal gemeenteleden is eind oktober vijf dagen naar Roemenië geweest. Ze hebben het Juliahuis in de stad Oradea bezocht en waren bijzonder onder de indruk van het sociale werk dat zij doen. Ook hebben ze de twee jongetjes Benjamin en Dominique gezien, die we met het project van de zending hebben gesteund. Verder waren ze te gast bij Ds. István Visky met zijn vrouw en vier kinderen. Ds. István is voorzitter van de stichting Christian Endeavour, die het Juliahuis aanstuurt met het grote sociale werk en het Mahanaïm kamphuis in de bergen, waar meer dan 1000 kinderen uit de grauwe sleur van de armoede worden getild! Daar heeft onze gemeente al twee keer een project mee gedaan.

imageNa de Dankstond brengt de groep op de gemeenteavond verslag uit van deze reis. Dit is op woensdag 7 november.

21 oktober: “I’ll push you”, documentaire

I'll Push YouOp zondag 1 oktober draait er een hele bijzondere documentaire in het Andringahûs: I’ll push you. Als één van twee vrienden een spierziekte krijgt en tegen de ander zegt dat hij de pelgrimsweg naar Santiago de Compostella wil meemaken, zegt de ander: “okay, I’ll push you”. Een bijzondere reis volgt en een zeer aangrijpend verhaal. Beleef het samen, zondag 21 oktober van 19:30 tot (ongeveer) 21:30 uur in het Andringahûs!

Vast meer weten? Hier vind je een trailer van de film! Trailer I’ll push you

2 september: gondeldienst met Peter en Engbert!

peterengbert

Zondagavond 2 september houden we we een prachtige de Gondeldienst! Peter en Engbert komen optreden, de Friese Simon and Garfunkel.

Van jongs af aan zijn Peter en Engbert (geboren op 12 mei 1970, als eeneiige tweeling) met muziek bezig geweest. Vanaf 1991 t/m eind 2002 hebben ze gezongen bij de bekende Friese gospelgroep ‘Lord’s Moor Singers’ uit Heerenveen. In januari 2003 stopten ze hiermee vanuit de ambitie om meer tijd te kunnen maken voor eigen muziek. In datzelfde jaar is hun eerste CD verschenen, getiteld ‘Kleur’. Na vele optredens besloten ze ook eigen teksten en muziek te maken, waarbij Peter de teksten schreef en Engbert de muziek componeerde.

Samenzang is er met het MIK (muziek in kerk combo). Het thema is “as in fisk yn it wetter”. Komt allen tezamen, om 19.30 bij it Molkfabryk!

Mobieltjes en inktcartridges voor Kerk in Actie!

De zendingscommissie heeft een leuke actie opgezet met een tweetal bakken achter in de kerk, onder de toren. Hierin verzamelen wij oude mobieltjes, lege cartridges of oude ansichtkaarten en postzegels! Deze levert de zendingscommissie dan weer in bij Kerk in Actie. Op deze manier kunnen zij nog meer mensen in deze wereld een mooie toekomst geven. Dit levert serieus veel geld op, de afgelopen jaren werd er op deze manier rond de € 30.000 tot wel dik € 40.000 euro opgehaald. Helpt u mee met het inzamelen van de oude mobieltjes, lege cartridges of oude ansichtkaarten en postzegels?

8 juli: Brugdienst!

Zondag om 10:00 uur: een vrolijke brugdienst in de Doelhôftsjerke! De jeugd van groep 8 gaat ‘over de brug’ naar het voortgezet onderwijs. Wij helpen ze die brug mee over, toch?
De dienst is mee voorbereid door groep 8 van De Finne en het thema is ‘regenboog’.
De koffie staat voor de dienst klaar!

Nieuwe privacywet

N.a.v. de nieuwe privacywet: als u het niet op prijs stelt dat uw naam in het kerkblad wordt vermeld i.v.m. jubileum, verjaardag of bloemengroet, wilt u dit dan tijdig doorgeven aan de scriba? U kunt dit doen via e-mailadres
scriba.pg.aldeboarn@gmail.com. Bedankt voor de moeite!

Roemeniëgangers weer veilig thuis

Gisteren is iedereen weer veilig thuis gekomen na prachtige, bijzondere, waardevolle dagen in Remeti, Roemenië. In polonaise kwamen de deelnemers uit de bus, wat een geweldige sfeer was het! Er is hard gewerkt, aan paden, elektriciteit, betimmeren, picknickhuisjes, afwas, en nog veel meer. Er zijn bijzondere ontmoetingen geweest, binnen de groep, maar ook in Oradea. Dat alles met veel warmte, liefde, ontroering, blijdschap, en nog veel meer.

“En we pakken een hamer, een zaag en een kwast
Alles wat los zit, dat maken we vast
En we stoppen de gaten, die maken we dicht.
Ja, hier in Remeti brengen we licht!”

En Licht is er gebracht, de dank is groot vanuit Remeti!
Allemaal heel hartelijk dank voor jullie inzet voor dit prachtige project !!

 

Laatste klusdag Roemeniëgangers

Gisteren was de laatste klusdag en de 4e groep ging naar de stad Oradea. In Remeti werd gewerkt aan het 3e picknickhuisje, de zandbak is overdekt. Iedereen heeft een handafdruk op het dakje van de zandbak gezet, een blijvende herinnering. Er is verder gewerkt in de paddestoel, schrootjes timmeren. En aan het elektrisch is verder geklust. Het werkt!

Gisteren is ook de laatste groep naar Oradea geweest. Vanochtend zijn de spullen ingepakt en naar de bus gebracht en begint de terugreis….

4AC87959-B398-44A5-AB06-55D72A2302B1

Woensdag-update uit Roemenië

Even afkoelen! Het is tenslotte meer dan 25 graden!
Even afkoelen! Het is tenslotte meer dan 25 graden!

In het kamp is vandaag weer van alles te doen. Er wordt verder gewerkt aan het elektrisch in het nieuwe jongenshuis. Het meisjeshuis is voorzien. Ook is de riolering naar het nieuwe jongenshuis afgerond. In de paddestoel is de gang helemaal klaar, een mooi schrootjes plafond en in de paddestoel is begonnen met het schrootjes plafond in de grote ruimte Er wordt verder gewerkt aan de picknickhuisjes en boven de zandbak wordt een afdakje gemaakt. En dan wordt de kabelbaan nog geplaatst.

Tweede klusdag in Roemenië

Het is alweer dinsdag, vandaag is er weer flink geklust. Er wordt weer gewerkt aan de picknickhuisjes, de tweede al. Een pad is aangelegd naar het nieuwe jongenshuis. Verder met de riolering. Heel het sanitair wordt zo schoon gemaakt als niet eerder. De koks zijn top met heerlijk eten en drinken en verrassende gerechten. Ook bij het brood in de middagpauze een warme lekkernij. Vanavond is de groep nog op koeienexpeditie geweest.

Het tweede picknickhuisje
Het tweede picknickhuisje

Even een groepskiekje!
Even een groepskiekje!

Maandag, de eerste klusdag in Roemenië!

Een heuse lopende band afwasmachine!
Een heuse lopende band afwasmachine!

Vandaag was de eerste klusdag en er is heel hard gewerkt! Natuurlijk de dag begonnen met een heerlijk en goed ontbijt. Tijdens het ontbijt werd verteld dat de kinderen die er komen voor een weekje vakantie geen idee hebben wat een lepel is. De meeste van die kinderen (basisschoolleeftijd) hebben nog nooit een lepel gezien. In zo’n weekje vakantie maken ze kennis met dingen die voor ons zo normaal zijn.

Naast de praktische zaken wordt er ook verteld over de basisbegrippen uit de Bijbel. Een week die voor een aantal kinderen het verschil maakt, zij kunnen uit de armoede stappen.

Dennis is ook aanwezig in het vakantiehuis, hij kwam als kind ook voor een weekje vakantie naar Mahanaïm, hij werkt er nu en studeert daarnaast Duits aan de universiteit. Een prachtig voorbeeld waarom dit zo’n geweldig project is.

Na het ontbijt is gestart met het aanleggen van elektriciteit in het meisjeshuis, een geul graven voor de riolering, plafond maken, en het begin van de eerste picknicktafel. Na het klussen is er toch nog een beetje tijd voor ontspanning!

De eerste dag in Roemenië!

Gisteravond, bij aankomst in Remeti stond er een grote pan macaroni klaar! met dank aan de kwartiermakers. Samen lekker gegeten, daarna de ‘levende afwasmachine’ ingeschakeld. En nog even gezellig bij het kampvuur gezeten.
Vanochtend heeft de groep een kampdienst gehad, na een heerlijk ontbijt. Iedereen lekker opgefrist en om 11.00 uur (Roemeense tijd, het is daar een uur later) aan de koffie.
Vanmiddag stond een wandeling in de prachtige omgeving op de planning. En genieten van het mooie weer, het was vandaag 28* C!

Uitslag verloting Roemenië bekend!

De volgende lotnummers hebben prijs (de nummers staan achter de prijs):
1. Pannenlappen van Diny Troost ​​​​​38
2. Maaltijdbon bij Diny Troost​​​​ ​59
3. Maaltijdbon bij Diny Troost​​​​​ 476
4. Gezichtsbehandeling ter waarde van 49,50 bij Anno Nu​​ 739
5. Shampoo pakket ter waarde van 28,50 kapster Bea​​ 701
6. High Tea voor twee bij Catering Marius​​​​ 446
7. Rollade van Huitema Huisslachting​​​​ 180
8. Nek- en schoudermassage bij Salon de Boarn​​​ 69
9. Nek- en schoudermassage bij Salon de Boarn​​​ 173
10. Tegoedbon van 60 euro bij opticien van Slooten​​ 183
11. Friet en frikadel/kroket voor 4 personen bij café de Post​ 88
12. Fotoshoot bij Bergstra Fotografie​​​​ 977
13. Kunstwerk van Loes Bangma​​​​​ 844
14. Kunstwerk van Loes Bangma​​​​​ 19
15. Dinerbon ter waarde van 40 euro bij ’t Snack Bearske​​ 811
16. Broodpakket ter waarde van 25 euro bij Teije de Boer​​ 432
17. Broodwaardebon ter waarde van 25 euro bij Teije de Boer​ 4
De prijzen kunnen opgehaald worden vanaf maandag 7 mei bij Mirjam Pellicaan (gelieve eerst te bellen: tel. 06 46828775) (Beetsterdyk 3).

Roemenië-gangers hebben bestemming bereikt

roemenie 1
De toiletdames!

De Roemenië-gangers hebben hun bestemming bereikt! Ze zijn er! Om 18.00 uur gisteravond kwam het bericht dat het nog 10 km was en dat er bijna geen bereik meer was. Het laatste bericht is dat de chauffeurs gingen kijken of het mogelijk is om met de bus tot aan het vakantiehuis te rijden. Of dat gelukt is, is nog niet bekend. Zo niet, dan moesten ze de laatste 1,5 km lopen en is de bagage met kleine busjes naar boven gebracht. Wat zeker is, is dat ze na een reis van 29 uur de eindbestemming hebben bereikt! Het mooie weer en de prachtige omgeving maken veel goed!

Groep naar Roemenië voor renovatie vakantiehuis kansarme kinderen

Op vrijdag 27 april vertrekt een groep jongeren en volwassenen voor een week naar Remeti in Roemenië, om daar te werken aan een vakantiehuis voor kansarme kinderen. In 2016 ging ook al een groep uit Aldeboarn en Wolvega naar dit kamp, dat de naam Mahanaïm draagt.

Acties brengen €25.000,- op!

Om de reis en de renovatie mogelijk te maken, zijn er verschillende acties op touw gezet om geld binnen te halen.  In Aldeboarn is € 14.000,- ingezameld, in Wolvega € 11.000,-. Een prachtige opbrengst!

Aan de slag met elektriciteit, sanitair en buiten

Deze meivakantie gaat de groep aan de slag met aanleg van elektriciteit, toiletten, douches en riolering. Ook gaat de groep bezig met aanleg van een aantal paden en voorzieningen om buiten te zitten. Door deze werkzaamheden zal de stichting Christian Endeavour het gebruik van het kamphuis kunnen oprekken en verhuur mogelijk maken. Zo kunnen ze economisch gezien zelfstandig worden.

We houden jullie op de hoogte van de reis via onze site en Facebookpagina (Fanút it Hert)!

Maak het mee: een Italiaans sponsordiner!

italiaansOp vrijdag 13 april ben je van harte welkom in het Andringahûs! Vanaf 18:30 uur is er een welkomstdrankje, heerlijk Italiaans eten en live muziek!

Opbrengst hiervan is voor de werkvakantie naar Roemenië, waar 42 mensen van 27 april tot en met 5 mei gaan werken aan een vakantiehuis voor kansarme kinderen.

Helpen door te eten: wat wil je nog meer?

Pasen in de Doelhofkerk

De dagen rond Pasen worden in Aldeboarn weer op unieke wijze ingevuld. 

Op Goede Vrijdag 30 maart is er om 19:30 uur een Passie. Met behulp van schilderijen, beeldhouwwerken en muziek is het alsof we een eigentijdse Kruiswegstatie bewandelen. 

Nog wat eigentijdser wordt het op stille zaterdag, om 19:30 uur. Wie van The Passion houdt gaat dit zeker waarderen! Korte filmpjes en een combo met bijzondere liederen plaatsen het hart van Pasen midden in de tijd. Het duurt niet lang – drie kwartier – en na afloop is er koffie of thee. En dan is er voor wie wil een wandeling van schemer naar donker, maar met een lichtje dat we meedragen. 

Paasmorgen (zondag 1 april) is er om 9:30 uur een viering voor het hele gezin. Er wordt opgewekt muziek gemaakt waarbij je mee kunt zingen. 

We zien ze vliegen: met Concordia!

foto van Concordia Aldeboarn.

Zondagochtend 18 februari houden we een Alternatiene Dienst. Concordia komt ons verrassen met heerlijke en aanstekelijke muziek. Er komen zelfs twee zangeressen meedoen. Het thema is: Op vleugels van geloof. Begrijpelijk dat we ze dan zullen zien vliegen, onze gevederde vrienden. Kom ook, en neem je vriend of buur mee. Vanaf 09.30 uur koffie, aanvang 10.00 uur.

Speciale kerkdienst voor peuters en kleuters!

opblaasbare-visZondagmiddag 11 februari is het zo ver: dan houden we weer een speciale dienst voor peuters en kleuters! Niet in het Andringahûs, maar in de echte kerk! Samen met Dominee Beer en alle andere kindjes gaan we zingen en luisteren naar het verhaal over de wonderlijke visvangst.

Het begint om 15.30 uur en het duurt ongeveer een half uurtje. Natuurlijk zijn heiten en memmen ook van harte welkom. Je mag een kleine hengel (kleine stok met draadje) meenemen want we gaan vissen vangen!

Zendingsdienst: actie voor twee jongetjes in Roemenië

juliahuisZondagochtend 11 februari houden we een zendingsdienst. Samen met de zendingscommissie is een uitdagende en creatieve dienst voorbereid bij het thema “onvoorwaardelijke liefde”.

In deze dienst zal het project voor de 40-dagen tijd worden gepresenteerd. Wij willen in deze tijd voor Pasen gaan sparen voor twee jongetjes die in een bijzondere buitenschoolse opvang zijn terechtgekomen in het Juliahuis in Oradea, Roemenië. In het Juliahuis is een Buitenschoolse Opvang van kinderen, die allemaal iets speciaals hebben: een lichamelijk of psychisch probleem. Er is veel nodig, waar geen geld voor is. 

Daarmee sluiten we aan op het Project Roemenië: in de meivakantie aanstaande gaat een groep van ruim 40 mensen bouwen in Roemenië aan het vakantiehuis Mahanaïm voor kansarme kinderen en jongeren. Deze twee jongens uit deze doelgroep willen we dus gaan steunen.

14 januari: popband Awakened in de Doelhôftsjerke!

awakened

Iedereen zal het wel eens hebben gehad: je luistert naar een bekend popnummer op de radio, en je blèrt dit lied heel hard mee! Maar besef je eigenlijk wel wat je zingt? ‘I’m starting with the man in the mirror’, ‘Zij gelooft in mij’, ‘When you’re try your best but you don’t succeed’, ga zo maar door. Veel popnummers hebben diepe quotes, als je stilstaat bij de tekst van deze nummers. Eigenlijk zonde als je de tekst achteloos meeblèrt, niet?

Dan is dit je kans! Op zondag 14 januari zal in het Andringahûs in Aldeboarn een concert gegeven worden door popband Awakened uit Drachten.

In 2012 is Awakened begonnen als ‘Powerband’ van de Oase. Wat begon als een groepje jongeren die elkaar leerde kennen via catechisatie, is nu een vriendengroep ontstaan die samen als professionele band muziek maakt! Sinds 2014 heet de band ‘Awakened’ en spelen ze in kerkdiensten, op bruiloften en andere feestelijke avonden! Hun muziek? Van The Black Eyed Peas tot aan Marco Borsato en van Opwekkingen tot aan Claudia de Breij. Alles komt voorbij!

De toegang is gratis. Het concert begint om 19:30 uur, de deuren zijn vanaf 19:00 open.

16 december: Marché Gourmand!

marche-gourmandZaterdag 16 december is er van 17.00 tot 20.00 uur voor de vijfde keer de Marché Gourmand. Een heerlijke markt met lekkere hapjes, maar ook kerstmarkt op het Doelhôf. Dit jaar is de opbrengst voor het Project Roemenië in het voorjaar 2018: help kansarme kinderen uit de sleur van armoede.

Vanaf 17.00 uur is de Kerstmarkt geopend (en dat belooft echt wat dit jaar!) en is er soep, glühwein en chocomelk. Wat later gaan de andere koks hun waren uit alle windstreken aanbieden. We willen het zo doen dit jaar, dat als de boeren om 19.30 van het melken komen we hun ook nog wat lekkers kunnen bieden.

17 december: High Tea!

high-tea

Zondagmiddag 17 december is er aansluitend op de Marché Gourmand een muzikale middag met een High Tea! Aanvang 14.30 uur. Een afwisseling van verschillende muzikanten en dus ook een High Tea, met zowel zoete als hartige hapjes.

Nu willen we dit net als met de startzondag organiseren: dus de uitdaging om koekjes, sandwiches, bonbons, taart, rolletjes met zalm of wat dan ook te maken en mee te nemen! Zowel hartig als zoet is zeer welkom.

De middag is open, het is geen kerkdienst, het is voor heel het dorp bedoeld. Dus laten we maar weer net als bij de Kerkproeverij buren en vrienden uitnodigen!

Schoolkerstfeest!

kerst school 2

Basisschool De Finne heeft ook dit jaar weer een prachtig kerstfeest in de kerk.
Thema is dit jaar: “Geven”!
Wanneer: Donderdag 21 december, 19:00 uur.
Er is een collecte voor het adoptiekind Ifra Sow van de school (6 jaar).
Iedereen is van harte welkom!

29 oktober filmavond: Storm, letters van vuur

Storm-lettersvanvuur

Zondagavond 29 oktober draait om 19:30 uur in het Andringahûs de film Storm: Letters Van Vuur. Deze film speelt zich af in de middeleeuwse Lage Landen, waar de 12-jarige Storm ziet hoe zijn vader Klaas wordt gearresteerd.

Klaas is door de Inquisitie betrapt tijdens het drukken van een belangrijke, maar verboden brief van Maarten Luther. Storm weet te ontkomen met de originele drukletters en wordt zo ongewild het middelpunt van de jacht op de brief.

Bedreigd door de Inquisitie maar geholpen door Marieke, een weesmeisje dat in de ondergrondse tunnels woont, moet Storm in een race tegen de klok zijn vader zien te redden van de doodstraf. Wat begint als een spannend avontuur, ontaardt in een gevecht voor ieders vrijheid.

De film duurt 100 minuten. Van harte welkom!

Zoemmm zoemmm: 8 oktober alterna10e dienst!

logo 10 uur dienst

Op zondag 8 oktober doen we het weer eens anders-dan-anders met de enige echte Boarnster Alterna10e dienst! Onder het thema ‘zoem zoem’ zoekt dominee Piet samen met jonge en vooral drukke ouders naar een beetje rust in de waan van de dag. We zoemen door-de-week als bijen door elkaar en zoeken de rust in zen, meditatie, maar toch zéker ook in onze kerk! 

Herkenbaar, die hectiek van alle dag en de behoefte om daar even de rust in te vinden? Kom zondag vooral langs! We beginnen – rustig – met een lekker bakje koffie met wat er bij om half tien, vanaf tien uur gaan we echt los. 

Geen jonge, drukke ouder? Natuurlijk zijn alle drukke tieners, ouderen en net-iets-minder drukke mensen ook van harte welkom! En voor de kinderen is er ook genoeg te doen… en limonade natuurlijk. 

22 oktober: Jaco Mulder over ‘muziek in de bijbel’!

jaco mulder

Op 22 oktober mogen we ’s avonds een bijzondere gast verwelkomen in ‘it hert’ van Aldeboarn. Dan komt namelijk gospelmuzikant, dirigent en muziekkenner Jaco Mulder bij ons langs! Op inspirerende wijze neemt Jaco ons mee naar muziek in de bijbel.

Na de studie’s slagwerk aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en koordirectie en schoolmuziek aan het conservatorium in Zwolle, is Jaco fulltime in de muziek bezig. Bijvoorbeeld als dirigent voor landelijke gospelkoren, als muzikant in onder meer de Rolf Rothuizenband en als bandleider van de Flevo House band. Jaco schrijft veel muziek en arrangeert daarnaast voor de meest uiteenlopende zettingen voor zowel koor als ook orkest. Zijn arrangementen zijn te horen op diverse CD’s van o.a. De Lords Moor Singers uit Heerenveen. Als slagwerker is Jaco actief op marimba. 

Zondag zingen met de Doelhofband!

IMG_0070Zondag 24 september gaan de avonddiensten van het nieuwe seizoen fris van start met een praisedienst. De Doelhofband – een kwartet van twee zangers en twee toetsenisten – zal op vrolijke wijze door de Opwekkingsbundel laveren. En natuurlijk mag iedereen uit volle borst meezingen!

Thema van deze avond: laat het vuur van de liefde branden! We starten om 19:30 uur. 

Kerkdiensten september en oktober 2017

Alle diensten zijn in de Doelhôftsjerke. Als het anders is, staat dat bij de dienst vermeld.

Zondag 10 september

09.30 uur 
Voorganger: ds. Piet Rozeboom, Aldeboarn
Bijzonderheid: Heilig Avondmaal
Organist: Jurjen de Jong
Tienerdienst: in de bar van het Andringahûs, o.l.v. Tjitske Kamstra
Kindernevendienst en oppas aanwezig
Collecten: Diaconie, Kerk

Zondag 17 september

09.30 uur inloop met koffie, 10:00 start dienst
Voorganger: ds. Piet Rozeboom, Aldeboarn
Bijzonderheid: Startzondag!
Organist: Jurjen de Jong
Kindernevendienst: Jehan Bouma, Ynke v.d. Wal 
Oppas: Jitske Jukema  
Collecten: Kerk, Plaatselijke Zending

Zondag 24 september

09.30 uur
Voorganger: dhr Lykele van der Ven,  Aldeboarn   
Bijzonderheid: Fryske tsjinst
Organist: Gert  Gatsma              
Kindernevendienst en oppas aanwezig
Collecten: Kerk, K.i.a. Werelddiaconaat

19:30 uur
Praise-dienst!
Een gelegenheidscombo zingt met ons opgewekte liederen.

Zondag 1 oktober

9:30 uur
Voorganger: ds. Piet Rozeboom, Aldeboarn
Bijzonderheid: Koffiedrinken voor jonge gezinnen
Organist: Gert Gatsma          
Kindernevendienst en oppas aanwezig
Collecten: Kerk, Kerk en Israël

19:30 uur
Gespreksdienst. Thema: “voltooid leven”.
Een actueel onderwerp dat eerst wordt ingeleid door ds. Piet. Daarna spreken we er met elkaar over. Wanneer is je leven voltooid? Hoe ga je om met vragen rondom sterven en levensbeëindiging?

Zondag 8 oktober

10:00 uur
Voorganger: ds. Piet Rozeboom, Aldeboarn
Bijzonderheid:  Alternatiene dienst      
Organist: Jurjen de Jong   
Kindernevendienst en oppas aanwezig
Collecten: Kerk, Eigen Jeugd

Kerkproeverij!

kerkproeverij

Zondagochtend 17 september houden wij in de Doelhôftsjerke een Kerkproeverij. Vanaf 09.30 staat een aangeklede kop koffie gereed in de Kerk. Om 10.00 uur is er een bijzondere dienst voor gasten. Zo proef je aan wat kerk en geloof eigenlijk inhouden. Daarna is er een vrolijk en vrij programma om letterlijk en figuurlijk te proeven. Er is tot aan 14.00 uur toe een programma. Uiteraard ga je dan niet met een lege maag naar huis!

Een deel van het programma volgen of al die tijd erbij zijn: het kan en mag allemaal!

Holy Moly: de kerk was op de Gondelvaart-braderie!

Voorafgaand aan de Gondelvaart is er een drukbezochte braderie in het dorp. Daar was de Kerk met een kraam present: Holy Moly. In een bak met water kon je over het water lopen. Aan “de overkant” werd je opgewacht door ds. Piet Rozeboom die vroeg: geloof je in een wonder? Dit idee is overigens ook te vinden op de website van de PKN. Vele mooie gesprekken leverde dit op en dat werd meegenomen naar de speciale dienst op zondagavond.

Terugblik: ‘gondelvaartdienst’ Rinne Oer it Wetter (met film)

Het is een klassieker voor kerken om bij een dorpsfeest iets te organiseren. Daar heb je immers een kans om Kerk met het dorp te zijn. De Protestantse Gemeente Aldeboarn heeft bij de 72ste editie van de zo bekende Gondelvaart daar dan ook aansluiting bij gezocht. Dit jaar kozen we ervoor om naar buiten te gaan: de gondels zijn immers ook buiten op de Boarn.

Deze bijzondere dienst gemist? Dorpsgenote Ardy Proot filmde.  Film Rinne oer Wetter (27 augustus 2017)

De prachtig spelende Spijkerpakkenband speelde op de zogeheten muziekgondel. Er kwamen 250 bezoeker af op deze buitendienst: klein, groot en on-gelovig. De jeugd kon over een pad van pallets over het water lopen. Er werd een feest gevierd en het was soms intiem en stil. Ds. Piet vergeleek het samen bouwen aan een gondel met alle succes en soms ook misverstand met het gewone leven. Soms moet je ploeteren om vooruit te komen. Nadat hij Rikkert Zuiderveld geciteerd had (“ieder zieltje zijn mobieltje” als het nieuwe geloven) las hij het wonderlijke verhaal over Jezus die over het water ging. Als “beroepsbedelaar” stond hij stil bij de mensen die geen feest kunnen vieren door onder andere ziekte. Maar je kunt God dan “bedelen” om nabijheid, dat ondanks alles je geloof toch gaat varen en jou vooruithelpt. Na een ontroerend mooi “little prayer” van de Spijkerpakkenband, liet ds. Piet twee klompjes met elk een lichtje te water: één waarbij hij bad om mensen in hun ziekte en de ander om elke aanwezige in heel het leven.

Kerk tot 19:00 open met Gondelvaart: presentatie CD Hendrik Waringa!

Op dé feestdag van Aldeboarn, de Gondelvaart, is de kerk dit jaar langer open voor bezichtiging en rondleidingen. Op de ‘Gondelvaartse vrijdag’ (25 augustus 2017) is de kerk dit jaar van 15:00 tot 19:00 geopend voor iedereen. 

early-bird

Bijzonder is dit jaar dat Hendrik Waringa, zanger van de bekende formatie Earlybird, deze middag in de kerk zijn nieuwste nummer presenteert: “Oh Deelen, myn plakje op ierde”. Het is geproduceerd door de Boarnster beeldend kunstenaar Ardy Proot. 

Meer weten over de Gondelvaart en het feestprogramma? Kijk dan op www.gondelvaartaldeboarn.nl.

Lopen over het water! (?!)

Zondagavond 27 augustus is er een anders-dan-anders dienst als afsluiting van de Gondelvaartfestiviteiten. We willen een bijzondere buitendienst houden, op een speciale locatie: aan en op de Boarn ter hoogte van it Molkfabryk! Thema is Rin Oer it Wetter.

Spijkerpakkenband

De Spijkerpakkenband is een brassband uit Opsterland, die vorig jaar Nederlands Kampioen werd in de 1e Divisie. De band brengt vrolijke en sfeervolle muziek. Al een attractie op zich!

Maar natuurlijk zal het ook gaan over het lopen over het water, actief en al! We zullen vast enkele aanwezigen bereid vinden om dit te beproeven, waarna dominee Piet dit thema zal belichten vanuit het ‘Grote Boek van ons Geloven’.

Na afloop is er koffie, thee en limonade. Iedereen is welkom (ook als je niet over het water kunt lopen)… dus mis het niet!

Zondag 9 juli: brugdienst voor groep 8!

Met de kinderen van groep 8 in het middelpunt, vieren we de overgang naar een andere levensfase. Inloop is vanaf 9.30 uur, met koffie, thee en limonade. De dienst zelf begint om tien uur. Iedereen is van harte welkom!

5 koeien voor Moldavië

 
koeien wereldkinderenWe zijn zo langzamerhand gewend dat de zendingscommissie van Aldeboarn geregeld met bijzondere acties komt. Ook dit seizoen lukte dat weer prima: Aldeboarn spaarde geld voor koeien voor arme gezinnen in Moldavië. Was de eerste gedachte één koe, afgelopen zondag bleek dat de opbrengst van de actie maar liefst € 3.575,- is, goed voor maar liefst vijf hele koeien! Op de foto overhandigt penningmeester Jo Dekker van de zendingscommissie de cheque aan bestuurslid Piet Rozeboom van Stichting Mensenkinderen (ja, toevallig ook onze predikant). De koeien worden plaatselijk in Moldavië gekocht, overigens het armste land van Europa. 
 
 

Nieuwe brochure over geschiedenis Protestantse kerk in Aldeboarn

In juni 2017 verschijnt een boekwerkje voor iedereen die de geschiedenis van onze kerk interessant vindt. Lykele van der Ven greep 500 jaar Protestantisme aan om de protestantse historie van Aldeboarn op papier te zetten. Dit leidde tot een brochure die alle relevante feiten en bijzondere verhalen die aan onze kerk verbonden zijn, behandelt. Het boekwerkje zal te koop zijn tijdens Tsjerkepaed, maar is nu al vast digitaal te lezen op onze website. 

Brochure ‘Tussen de St. Pancratius en de Doelhofkerk’, de reformatie in Aldeboarn en wat er op volgde (Lykele van der Ven, 2017) (PDF)

Orgelconcert Evert van der Veen 6 mei 2017 ⇒ Gaat niet door! ⇐

Het geplande orgelconcert kan door omstandigheden helaas gaan doorgang vinden!

 

Orgelconcert door Evert van de Veen

Aanstaande zaterdag 6 mei hoopt Evert van de Veen uit Voorthuizen, voor het derde jaar op rij, weer een orgelconcert te geven op het Van Dam-orgel in de Doelhoftsjerke. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar en Evert na te praten. Ook zijn er CD’s en bladmuziek van hem te koop. De deuren gaan open om 19:30 uur en het concert begint om 20:00 uur. De entreeprijs bedraagt € 6,- per persoon (inclusief koffie of thee). Kijk voor meer informatie op www.evertvandeveen.nl  Iedereen is van harte welkom, graag tot ziens op 6 mei.