Spaardoosjes Lepra

U kunt de spaardoosjes voor het lepraproject tot 1 mei in de brievenbus doen bij Bernice Bouma, Wjitteringswei 126 of bij Geeske Miedema, Prikwei 17. Het gespaarde bedrag mag u ook overmaken op: NL32RABO 0348 3029 08 t.a.v. project Lepra.

Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet, De Zendingscommissie.