Praktische info

Predikant
ds. B.J. van Tonder
Jac. Knolstrjitte 6, Aldeboarn, 0566-653765
predikantaldeboarn@gmail.com

Voorzitter kerkenraad
dhr. F. Volberda
Súdkant 6
frankvolberda@ziggo.nl

Scriba
mevr. G. Waringa – de Vries
Broekhusterwei 15 tel 0566-631630
scriba.pgaldeboarn@gmail.com

Ledenadministratie
mevr. S. Cnossen-Riedstra
Easterboarn 19, 8495 NB Aldeboarn, 0566-631490
e-mail: ledenadm.pgaldeboarn@gmail.com

Administrateur
dhr. H. van der Wal
Sj. de Grootstrjitte 24, 8495 SC Aldeboarn, 0566-631457
e-mail: hwal300 gmail.com

Redactie kerkblad Fanút it hert
e-mail: tsjerkebled gmail.com

Contactpersoon Andringahûs/Doelhôftsjerke
mevr. I. van der Bij
It Blok 1, 8495NK Aldeboarn, 06-38413644
e-mail: andringahus@pgaldeboarn.nl

Rouw- en Trouwdiensten
mevr. J. van Steinvoorn-Zijlstra
P.F. Herne 21, 8495 JB Aldeboarn, 0566-631626
e-mail: pvansteinvoorn@hetnet.nl

Sleuteladressen
Mw. S. v/d Wal, Lytse stege 1, Aldeboarn, 0566-631703
Fam. E. Volberda, Súdkant 6, Aldeboarn, 0566-631336

Website
Redactie: A. v/d Hout
e-mail: website.pgaldeboarn@gmail.com

Presentatieploeg
e-mail: pp@pgaldeboarn.nl
Voor vragen over de presentaties op de schermen in de kerk: mevr. J. van der Hout,  0566-631962