Aldeboarn

Aldeboarn vanuit de lucht

Als inwoners van Aldeboarn wonen, werken en ‘kerken’ we met veel plezier in deze mooie oude plaats. In Aldeboarn voelen wij een goede en positieve sfeer. De volksaard is hier nuchter, maar hartelijk. Nieuwe mensen zijn hier snel thuis, vooral als ze meedoen in het rijke verenigingsleven of de kerk. Maar niks moet.

Kerk en dorp gaan fijn samen. De kerk is kerk met het dorp. Maar wat is Aldeboarn eigenlijk voor een dorp? In ieder geval een oud plaatsje, met veel verhalen en een rijke geschiedenis.

Omdat we momenteel op zoek zijn naar een nieuwe dominee, heeft de beroepingscommissie een mooi informatiegids gemaakt, voor geïnteresseerde predikanten. Deze gids is natuurlijk ook interessant voor anderen die ons dorp en onze gemeente willen leren kennen.

Informatiegids Aldeboarn