Orgelconcert Evert van der Veen 6 mei 2017 ⇒ Gaat niet door! ⇐

Het geplande orgelconcert kan door omstandigheden helaas gaan doorgang vinden!

 

Orgelconcert door Evert van de Veen

Aanstaande zaterdag 6 mei hoopt Evert van de Veen uit Voorthuizen, voor het derde jaar op rij, weer een orgelconcert te geven op het Van Dam-orgel in de Doelhoftsjerke. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar en Evert na te praten. Ook zijn er CD’s en bladmuziek van hem te koop. De deuren gaan open om 19:30 uur en het concert begint om 20:00 uur. De entreeprijs bedraagt € 6,- per persoon (inclusief koffie of thee). Kijk voor meer informatie op www.evertvandeveen.nl  Iedereen is van harte welkom, graag tot ziens op 6 mei.

 

 

Marché Gourmand: Het verslag van een mooie dag

Wat een drukte zaterdag! Er zijn heel veel auto’s gewassen, veel kinderen wezen knutselen en veel mensen zijn komen eten! We kunnen zeggen dat het een erg succesvolle dag is geweest want de teller staat nu op bijna €1400,-!! Een heel mooi bedrag! De opbrengst van dit jaar gaat naar Thalente en zal gebruikt worden voor het bekostigen van een regenwatertank (10.000 liter!) voor Isiaiah54. Isiaiah54 is een opvanghuis voor mishandelde, misbruikte en ouderloze kinderen. Thalente ondersteunt dit door maandelijks een bedrag te doneren voor de kosten van levensonderhoud voor de baby’s en peuters. Waarom een regenwatertank voor Isiaiah54? Je kunt je voorstellen dat er in een opvanghuis behoorlijk wat water gebruikt wordt. Denk alleen maar aan alle toiletbezoeken. De kosten voor water lopen behoorlijk op, vooral nu er in Zuid-Afrika sprake is van droogte. In de natte perioden zal de watertank het regenwater vanaf het dak van het huis opvangen en vervolgens zal dit gebruikt worden voor de toiletten, de tuin, enz. Door het plaatsen van deze tank kunnen we er dus voor zorgen dat Isiaiah54 structureel lagere kosten heeft. Wij willen iedereen bedanken die op wat voor manier ook geholpen heeft!

Thalente, ds Piet, Geke en Suzanne

img-20161219-wa0001                                  img-20161219-wa0002
img-20161219-wa0003

 

Dankdag 2016

 

koeBid tot God, wat er ook gebeurt. En dank Hem altijd
(Filippenzen 4: 6b).

Medicijn voor een opgewekt leven

De zon schuift een grijs wolkendek terzijde:
er parelt een heerlijk glanzend strijklicht
over heel die aarde heen,
waar log rondstappende koeien zo tevreden om zich heen grazen.
Ach wat is dat heerlijk
en daarna schuimt de melk zo gewoon als altijd,
maar nu toch net wat anders
de melktank binnen.
Want je wrijft in je handen
en kneedt je hart:
dank God voor vandaag.
Dat maakt het verschil: dat je het ziet en dat
een mens zich laaft heel gewoon aan het gewone
maar het is immers meer dan dat!
Neem nu het roodborstje
dat tot het laatste spatje licht
daar dat zo aandoenlijke wijsje zingt.
Juist nu het licht minder wordt
en het blad van de boom valt.
Deze muzikaliteit, deze toonzetting
dit danklied, lied voor de Schepper.
Ik weet namelijk niet waarvan anders
deze parelende tonen komen,
een dergelijke herfstsonate.
Het streelt mijn oor en roert mijn hart.
Zie je die roek daar deftig vliegen,
trots op zijn vondst in zijn snavel:
een eikel waarmee hij naar het weiland vliegt,
waar een collega soortgelijk heeft gevonden.
De elegante buiging naar elkaar
en de sonore klank erbij:
is het een “Prijs de Heer met blijde galmen”
om hun middagmaal?

Als je de dingen van de dag met verwondering aanvangt,
als je het gewone van alledag in het strijklicht van genade beziet,
als je richting je Schepper – Wie anders ? –
een knipoog geeft vanuit je hart doorkneed met dank,
kijk dan wordt alles net een beetje anders.
Natuurlijk weet ik wel, dat de verkleuring van deze tijd,
althans in dat vlammende blad,
alles te maken heeft met chlorofylkorrels – zo heten ze toch –
en die ontdaan van hun kleur wegens de koude.
Maar Wie heeft dat dan zo geregeld?
Gaat het allemaal vanzelf?
Ik wil niet leven in vanzelfsprekendheden,
ik houd van verrukking en verwondering.
En als dat vanuit de diepte geboren wordt,
kijk dan is het helemaal pas wat.
Want wie in de put zit,
is dicht bij de Bron.
En als je daaruit put,
is er altijd reden tot verwondering.
Dan is de toonbank van de apotheek
nooit zonder het recept voor leven met een lach en liefde:
minimaal driemaal daags een gebed tot God,
en Hij zal er zijn in jouw verwondering.
Kijk daar klaart deze wereld zo heerlijk van op!

18 december 2016: Kerstsamenzang!

kerstsamenzang-2016

zondagavond 18 december a.s. staat de traditionele kerstsamenzang weer op het programma. Een warm drankje met wat lekkers bij binnenkomst. Gert Gatsma begeleidt op orgel de samenzang van vele bekende kerstliederen. Daarnaast wordt muzikale medewerking verleend door Twalûd. We gaan luisteren, maar vooral uit volle borst meezingen met een groot aantal bekende kerst- en adventsliederen.

Daarom: Komt allen tezamen. Aanvang 19.30 uur.

18 september 2016 Startzondag

Dit jaar een startzondag als begin van het winterseizoen. Er werd begonnen met gezamenlijk koffiedrinken en… heel veel lekkernijen klaargemaakt voor “Heel Boarn bakt”.

Daarna een hagepreek met als thema “Het Briesend paard”.

Als afsluiting een drankje en een boordje hamburger of overheerlijke poffertjes.

Dat alles in de tuin van het Adringahûs.

Hierbij een aantal foto om een indruk te geven van het geheel:

Tentdienst gondelvaart 2016

Aan het eind van de Boarnster Gondelvaart festiviteiten was er de traditionele tentdienst.

Het thema was “Behouden vaart”, ds. Piet fungeerde als kapitein. Muzikale medewerking werd verleend door de Lord’s Moor Singers uit Heerenveen .

Ardy Proot heeft alles vastgelegd op film.  Door op de volgende foto te klikken kunt u de dienst nogmaals beleven.

 

Reis diaconie

Vrijdagmiddag 1 juli gingen 25 mensen uit ons midden mee naar een museumboerderij in Sondel in het mooie Gaasterland.

Dhr. Eppinga heeft ons prachtig verteld. De koffie en de broodmaaltijd waren uitstekend verzorgd.Dank aan de diaconie die dit heeft verzorgd.

Opbrengst Aldeboarn voor Roemenië

IMG_20160424_111352                                                                                     IMG_20160424_111322

Tijdens de Alterna10e Dienst van 24 april is de voorlopige eindstand van de acties bekend gemaakt die voor Roemenië zijn gevoerd.

Het glazen huis, márche gourmand, oliebollen, flessenactie, kalenderverkoop, benefietconcert, filmavond,  autowassen, sponsertocht Afsluitdijk, driegangendiner in Andringahûs en heel veel spontane giften leiden tot een voorlopig eindresultaat van… € 20.000,– !

Tijdens de dienst (welke geheel in het teken stond van de reis),  die als thema droeg “De verbouwing …”  moest de thermometer waarop de financiële resultaten  worden bijgehouden worden aangepast om het prachtige resultaat te kunnen weergegeven.

IMG_20160424_104804                                              IMG_20160424_104956                                                         IMG_20160424_105109

 

 

JDC pakt uit: Powerpraise

Zondagavond 17 januari was er een jeugddienst met stevige muziek en een duidelijke boodschap.

De gospelrockband Faith First joeg het stof van de balken, maar tegelijkertijd deelden met het publiek het meest waardevolle voor ons mensen.

The power of …

faith first

Voor Roemenië:

Graag kijken we hier nog even achterom naar de marché gourmand en het witte huis. Wat hebben de jongeren hun best gedaan met 24 uur niet eten en geen mobiel. Daarmee hebben ze ruim 1000 euro opgehaald! Dan was er de marché, waar wat sponsoring voor was, maar ook erna nog een bedrag voor de appelmoes van de Dorpshoeve (om het zo te zeggen), bijna 2000 euro! De kalenderverkoop komt daar nog bij, het resultaat eerder van appels plukken (293), er was de dankstond collecte, collecte Passage, kortom: er rust veel zegen op. De oliebollenactie heeft ruim 800 euro opgebracht; er was in de Dorpshoeve “samar” een feestje en daar is door de voorzitter van de diaconie ook aan Roemenië gebracht: nog eens 800 euro. Wat een meeleven en meedoen, het verbaast me, ontroert me! Dank jullie wel allemaal. En er staan nog mooie acties op het programma: een filmavond, skeeleren over de Afsluitdijk, autowas actie, Koningsdag, …… We zijn dankbaar dat er zegen op rust: bouwen aan jezelf door te bouwen voor een ander.

Aldeboarn rockt het nieuwe jaar in

Aldeboarn rockt het nieuwe jaar in
De Gospelrockband Faith First is te gast in de Doelhofkerk in Aldeboarn op zondagavond 17 januari om 19:30 uur. Een jeugdmuziekdienst vol Powerrrr!
Faith First bestaat uit een groep mensen met een gezamenlijke passie om het geloof uit te dragen door middel van muziek.  Zij onderscheiden zich door dé boodschap op een vernieuwende, levendige en aansprekende manier te presenteren.
De afwisselende en geheel eigen “stevige” manier van spelen van opwekkingsliederen (Powerpraise) maakt dit optreden met Faith First tot een bijzondere belevenis voor jong en oud. Het thema zal zijn: The power of …
Do komst toch ek?!

Uptodate?

De acties up-to-date voor aanschaf van een beamer zijn in een uitvoerende fase gekomen……

IMG-20151205-WA0004bg                                 IMG-20151205-WA0002                                   IMG-20151205-WA0001

Een commissie onder aansturing van de kerkrentmeesters werkt er hard aan en zo hopen we net voor de Kerst het resultaat te bewonderen. Zo krijgen we de mogelijkheid de nieuwe liedbundels in onze kerk te kunnen gebruiken. Wij bidden dat dit de eredienst mag verrijken tot eer van God en tot opbouw van ons geloof.

kerstnachtdienst 2015

 

In Aldeboarn wordt 24 december 2015 om 21.30 een kerstnachtdienst georganiseerd met als thema Lichtflits in de nacht. Deze sfeervolle dienst wordt geleid door ds. P. Rozeboom en Sjonggroep Twalûd brengt prachtige liederen te gehore! Het belooft een mooie en flitsende dienst te worden waarin stil wordt gestaan bij het Licht van deze wereld! Iedereen is van harte welkom.

Bij de diensten november / december

 Bij de diensten

Zondagmorgen 8 november

Deze dienst heeft als thema: het orgel. Dit koninklijk instrument draagt onze lofzang tot God. Het geeft ons de toon aan. Maar dit gaat niet vanzelf: er is een organist die daar achter de muziek maakt. Deze organist heeft zich voorbereid en speelt met hart en ziel. Het orgel is een instrument met vele stemmen. Graag willen we dit deze dienst op een bijzondere wijze belichten temeer omdat onze organist dhr. Engele Volberda liefst 60 jaar organist is! Wij danken God in deze dienst dat Hij dhr. Volberda hiertoe bekwaam gemaakt heeft en inspiratie heeft gegeven. Na de dienst willen we informeel in het Andringahûs dhr. Volberda bedanken.

Zondagavond 8 november

In een leerdienst willen we stilstaan bij “het slijk der aarde”: het geld. Wat voor goed en wat voor kwaad kun je ermee doen? Jezus zegt bij een Romeinse munt, waar kennelijk de beeltenis van de keizer op staat, dat je belasting aan de keizer moet betalen, maar ook dat je met “de Mammon” God kunt dienen. Kortom: recht en krom van het geld.

 

Zondagmorgen 15 november

In deze dienst vieren wij het Heilig Avondmaal. De zaterdagmiddag ervoor, om 17.00 uur in de Kerk, wil ik met de kinderen ter voorbereiding een gesprekje houden. Dit duurt niet zo lang, dus als ouders hun kinderen (vanaf groep 3) brengen, kun je gerust even wachten).

 

Zondagavond 15 november

Een jeugddienst met als thema: “Hij komt! Het evangelie van de goed heilig man”. Met onverwachte invalshoeken. Hopelijk krijgt wie zoet is wat lekkers. Ds. Piet doet het  Grote Boek open. Muzikale medewerking van de Zwarte Pietenband. Let op de Kijkwijzer: 10plus …..

 

Zondagochtend 22 november

Deze laatste zondag van het kerkelijk jaar openen wij Gods Woord bij het thema eeuwigheid en gedenken wij die ons zijn voorgegaan.

Zondagavond 22 november

Mannenspecial naar Wolvega. Als het droog weer is worden we met een oldtimer bus opgehaald. We gaan naar Gerard Kramer in Wolvega. Hij zal zijn verhaal vertellen: van wasmachines naar klassieke auto’s. Hij heeft een grote verzameling klassiekers, zowel auto’s als brommers. Natuurlijk handelt hij hier ook in. Maar hij heeft een verhaal bij de wereld op wielen. Dit belooft een bijzondere avond te worden! Mannen, laat je verrassen en sta om 19.30 uur gereed bij de Kerk voor vertrek …..

Adventvesper op zondagavond 29 november.

Een Vesperviering is een korte viering rond een lied of thema. En die herkent zich hierin dat er gelezen, gezongen en gebeden wordt, dat alles afgewisseld met momenten van stilte.  Er zit geen meditatie in. Op zondagavond 29 november houden we de adventsvesper in de Doelhôftsjerke. En dan gaan we deze kenmerken in de praktijk brengen. Het wordt een vesperviering rond Psalm 25, met als thema  “Op U mijn heiland blijf ik hopen”.  Niet alleen zingen en bidden we met elkaar we gaan ook heel direct met elkaar lezen, zodat de viering ook kan worden “beleefd”.

Gert Gatsma begeleidt de samenzang op het orgel

Zondagochtend 6 december

Inmiddels de Tweede Advent. Ik hoop aan te sluiten op het project van de Kindernevendienst.

Zondagavond 6 december

Geen dienst

Kerkdiensten november / december

Zondag 8 november 2015, 8e zondag van de herfst 

09:30 uur: ds. P. Rozeboom, Aldeboarn

19.30  uur:  ds.  P. Rozeboom, Aldeboarn, Leerdienst

Zondag 15  november 2015, 9e zondag van de herfst 

09:30 uur: ds. P. Rozeboom, Aldeboarn. Heilig Avondmaal

19.30  uur:  ds.  P. Rozeboom, Aldeboarn, Jeugddienst

Zondag 22  november 2015, Laatste zondag kerkelijk jaar 

09:30 uur: ds. P. Rozeboom, Aldeboarn.

19.30  uur:  ds.  P. Rozeboom, Aldeboarn, Mannenspecial (zie bij de diensten!)

Zondag 29  november 2015, 1e zondag van Advent.

09:30 uur: ds. H. Klein Ikkink, Drachten

19.30  uur:  dhr. L. van der Ven (Adventsvesper)

Zondag 6 december 2015, 2e zondag van Advent.

09:30 uur: ds. P. Rozeboom, Aldeboarn.

19.30  uur:  geen dienst.

Bij de diensten november

 

Zondagavond 1 november:

vrouwenspecial.

Woensdagavond 4 november

houden wij onze Dankstond voor Gewas en Arbeid. Dat God ons leven onderhoudt geeft stof tot danken. Aansluitend is er Gemeenteavond in het Andringahûs. Hoewel ik al eens wat geschreven heb, en ook gepreekt heb over de ziekenzalving, willen we hier nu nader op ingaan. En allicht dat er nog tijd is voor meer. Tenslotte zijn dit bouwavonden voor de gemeente!

Zondagochtend 8 november:

Deze dienst heeft als thema: het orgel. Dit koninklijk instrument draagt onze lofzang tot God. Het geeft ons de toon aan. Maar dit gaat niet vanzelf: er is een organist die daar achter de muziek maakt. Deze organist heeft zich voorbereid en speelt met hart en ziel. Het orgel is een instrument met vele stemmen. Graag willen we dit deze dienst op een bijzondere wijze belichten temeer omdat onze organist dhr. Engele Volberda liefst 60 jaar organist is! Wij danken God in deze dienst dat Hij dhr. Volberda hiertoe bekwaam gemaakt heeft en inspiratie heeft gegeven. Na de dienst willen we informeel in het Andringahûs dhr. Volberda bedanken.

Zondagavond 8 november:

In een leerdienst willen we stilstaan bij “het slijk der aarde”: het geld. Wat voor goed en wat voor kwaad kun je ermee doen? Jezus zegt bij een Romeinse munt, waar kennelijk de beeltenis van de keizer op staat, dat je belasting aan de keizer moet betalen, maar ook dat je met “de Mammon” God kunt dienen. Kortom: recht en krom van het geld.

Kerkdiensten oktober/november

Zondag 11 oktober 2015, 4 e zondag van de herfst 

10.00  uur: ds. P. Rozeboom, Aldeboarn  Alternatiene dienst Een (H)eerlijk uur

19.30 uur :      geen dienst

Zondag 18 oktober b2015, 5e zondag van de herfst 

09.30 uur: ds. P.Nijsen, Heerenveen

19.30 uur:   Jeugddienst

Zondag 25 oktober  2015, 6e zondag van de herfst  

09.30 uur: ds. J. Bakker, Veenwouden ( 40-jarig jubileum van de voorganger)

19.30 uur:  Bijbelquiz

 

Zondag 1 november 2015, 7e zondag van de herfst 

09.30 uur: ds.  P. Rozeboom, Aldeboarn

19.30 uur: Vrouwenspecial

Woensdag 4 november 2015 Dankdag voor gewas en arbeid 

19.30 uur:  ds.  P. Rozeboom, Aldeboarn

Zondag 8 november 2015, 8e zondag van de herfst 

09:30 uur: ds. P. Rozeboom, Aldeboarn

19.30  uur:  ds.  P. Rozeboom, Aldeboarn, Leerdienst

 

 

de laatste date van uptodate

Vrijdag 12 juni was de laatste actie van uptodate.

Het was prachtig weer. In de tuin van het Andringahûs kon genoten worden van een boarnster burgermenu en een heerlijke Hongaarse goulashsoep bereidt door domi Piet.

Aansluitend was er een fotoverslag van de Israëlreis en een een presentatie van de tot dan opgehaalde gelden voor de actie Uptodate. Exclusief de opbrengst van deze avond bijna € 4000,–.

Na afloop trad Early Bird voor ons op en konden we nog gezellig nazitten.

Een paar foto’s:

Lekker ite yn Andringastate

Vrijdag 17 april was er in voor de actie Uptodate “Lekker ite yn Andringastate”IMG-20150404-WA0000-1[1]

We hadden de beschikking over twee uitstekende koks en zes jongeren als bedienend personeel.

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde avond die gezellig was en waarop het eten uitstekend gesmaakt heeft!

Voor de napret hierbij een foto-impressie: