Terugblik: ‘gondelvaartdienst’ Rinne Oer it Wetter (met film)

Het is een klassieker voor kerken om bij een dorpsfeest iets te organiseren. Daar heb je immers een kans om Kerk met het dorp te zijn. De Protestantse Gemeente Aldeboarn heeft bij de 72ste editie van de zo bekende Gondelvaart daar dan ook aansluiting bij gezocht. Dit jaar kozen we ervoor om naar buiten te gaan: de gondels zijn immers ook buiten op de Boarn.

Deze bijzondere dienst gemist? Dorpsgenote Ardy Proot filmde.  Film Rinne oer Wetter (27 augustus 2017)

De prachtig spelende Spijkerpakkenband speelde op de zogeheten muziekgondel. Er kwamen 250 bezoeker af op deze buitendienst: klein, groot en on-gelovig. De jeugd kon over een pad van pallets over het water lopen. Er werd een feest gevierd en het was soms intiem en stil. Ds. Piet vergeleek het samen bouwen aan een gondel met alle succes en soms ook misverstand met het gewone leven. Soms moet je ploeteren om vooruit te komen. Nadat hij Rikkert Zuiderveld geciteerd had (“ieder zieltje zijn mobieltje” als het nieuwe geloven) las hij het wonderlijke verhaal over Jezus die over het water ging. Als “beroepsbedelaar” stond hij stil bij de mensen die geen feest kunnen vieren door onder andere ziekte. Maar je kunt God dan “bedelen” om nabijheid, dat ondanks alles je geloof toch gaat varen en jou vooruithelpt. Na een ontroerend mooi “little prayer” van de Spijkerpakkenband, liet ds. Piet twee klompjes met elk een lichtje te water: één waarbij hij bad om mensen in hun ziekte en de ander om elke aanwezige in heel het leven.