Mededeling van de kerkeraad

Beste mensen,

In deze tijd van afstand, maar nabijheid van het hart, zijn er momenteel geen kerkdiensten zoals gebruikelijk. Toch gaat de dienst aan de HEER altijd door.

Er wordt wel gebeden voor de nood van de wereld.

Op TV is er gelegenheid een kerkdienst te volgen. Maar vanuit deze kerk en de pastorie worden erediensten gehouden, in eerdere berichten op deze website staat hoe u dit kunt volgen. Hierop zijn YouTube filmpjes te vinden, maar ook vanaf Witte Donderdag 9 april hoe een kerkdienst rechtstreeks via internet is te volgen.

Iedere vrijdag is de kerk open voor een moment van stilte, een kaarsje aansteken, een gebed, luisteren naar muziek. Ds. Piet is er en bovenal de Nabijheid van God!

Wij bidden en hopen om kracht van de Arts aller zielen.

Aldeboarn, 3 april 2020,

Grytsje Waringa, scriba Kerkenraad

Ds. Piet Rozeboom, voorzitter Kerkenraad

Voor pastorale bijstand: ds. Piet Rozeboom 0613947610