Pasen: een nieuwe paaskaars in de kerk

Vanaf Paaszondag brandt er in de kerk een nieuwe Paaskaars. Dit jaar met een hele bijzondere symboliek.

De ontwerper van de kaars heeft zich laten leiden door het Bijbelboek Openbaring. Het Christus monogram staat binnen de Alfa en de Omega. Ik ben de alfa en de omega, zegt God de Heer, ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige (Op.1:8). Het Christus-monogram bestaat uit de letter P en X. Dat zijn de twee Griekse letters waar ”Christus” mee wordt aangeduid. In het blauwe vlak zit het Lam Gods met de kruisbanier op het boek met de zeven zegels. Het blauwe vlak staat voor het firmament en vandaar de kleur van de  hemel en al het hemelse. De hemel die in het boek Openbaring een prominente rol vervult. Johannes ziet van alles uit de hemel neerdalen en ziet in de hemel (Op.4,10,12,15,18,19,20 en 21). In Openbaring 5 lezen over het verdriet van Johannes als hij het boek met de zeven zegels ziet en de engel hoort “Wie komt het toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen?”  Maar dan ziet hij het Lam Gods. Johannes de Doper had Jezus ook al zo aangeduid. “Daar is het Lam van God dat de zonden der wereld wegneemt”(Joh.1:29b) In Openbaring 6 lezen we dan hoe het Lam de zes zegels verbreekt. Het zevende zegel wordt in hoofdstuk 8 verbroken. Het Lam Gods wordt altijd afgebeeld met een kruisbanier. Soms wit, soms, zoals op de kaars van dit jaar, in het rood. Het is een overwinningsteken. Christus veelal de kruisbanier. De totale overwinning lezen we in Openbaring 21. “Hij die op de troon zat zei: Alles maak ik nieuw. (..) Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega het begin en het einde”. De kaars wordt afgesloten met een jaarbanderol waarin we zien dat we leven in het jaar van onze Heer 2020. (LvdV).