Wie is Piet Rozeboom?

In mijn tienerjaren, maar ook tijdens mijn studietijd, ben ik actief geweest in kerkenwerk en Youth for Christ werk. Het was de tijd van de koffiebars: heel wat jongeren kwamen er samen zingen, luisteren naar een band en een spreker (ook wel loeibuffel genoemd). Ik heb er graag aan meegewerkt: het geloven kreeg er handen en voeten.

Ik heb ook verschillende kampen geleid voor Youth for Christ (je was kampleider van een kamp; nu heet dat groepsleider van een jongerenreis). Ik heb er veel geleerd (van 100 gram macaroni per persoon tot en met Bijbelstudies op een creatieve manier geven). Ook heb ik er graag een soort cabaret gedaan. In de kerk: de toen zo bekende GJV (Gereformeerde Jongeren Vereniging) waar je leerde discussiëren en bidden, een jongerenkoor, maar ook 8 ½ jaar organist. Ik heb 10 jaar klassiek orgelles gehad (van dhr. Brouwer en later van Cor de Haan).

plexat5
(Mijn Heyligers orgel)

Naast mijn studie werkte ik graag regelmatig op de werf van een scheepssloperij als “brander”. Ik ben namelijk een doener, dan wel een werkpaard. Alle praktische vorming (jeugdwerk en Youth for Christ) is meegegaan als bagage voor mijn werk als
gemeentepredikant. Ik ben vooral een opbouwer. Daarmee bedoel ik, dat ik graag werk aan zowel de geloofsopbouw van gemeenteleden, maar ook aan de opbouw van onderlinge verhoudingen. Ik werk graag aan de groei van geloven in de praktijk: dus bijvoorbeeld een werkvakantie in een Oost Europees land met een groep jongeren of met een groep gemeenteleden naar Israël. Daarmee bouw je aan het geloven metterdaad.

Gemeenteopbouw is voor mij niet maar een nieuwe strakke structuur invoeren. Het gaat mij om het onderling geloofsgesprek. Waarom draait het in jouw geloven? Als die lijn met God onder woorden en daden gebracht wordt, ga je elkaar beter verstaan, waarderen, respecteren, ja liefhebben. Dan groeit de onderlinge band als daadwerkelijke verbondenheid als “vrienden van Jezus”. En daaruit groeit ook een betrokkenheid op de wereld, door God tot bestaan gebracht. Dan is er betrokkenheid over kerkmuren heen.

Graag wil ik dorpsdominee zijn: dominee voor het hele dorp. Dagelijks wil ik drinken uit de Bron van Gods liefde. Ik lees daartoe in stilte een stukje uit Gods Woord. Ik lees en herinner God aan allerlei mensen en situaties waar echt Zijn kracht zo nodig is. En ik herinner mij zelf aan de roeping die God mij gegeven heeft. Christen zijn kun je niet alleen: in verbondenheid met christenen van allerlei achtergronden en kerkgenootschappen. De oecumene is naar mijn besef geen liefhebberij of keuze: het is in Jezus’ naam een roeping.

(uitspreken van de zegen tijdens afscheid Wolvega april 2013)

Ik ben graag actief in het jongerenwerk, de catechisaties en het contact met mensen, al dan niet lid van de gemeente. Van 2007 tot 2013 ben ik bestuurslid van stichting World Servants Nederland geweest. Vanuit mijn muzikale achtergrond maak ik ook in de kerk graag muziek, achter de piano tijdens de dienst in de Kerk. Ik doe mijn werk met hart en ziel en in afhankelijkheid van Gods Geest, die mij inspireert en alsmaar nieuwe dingen leert. Met Israël, volk van God, weet ik mij onopgeefbaar verbonden. Voor Oost Europa heb ik liefde die zich onder andere vertaalt in diaconale betrokkenheid. Ik ben een natuurliefhebber. Vogels zie ik vliegen in verwondering, mijn Schepper loof ik om een imposante boom.

Ik ga in de erediensten niet in een toga voor. Dat past niet bij mij. Ik doe weliswaar “een knap pak” aan. En daarbij een stropdas, zie foto. Zoon Henk heeft het enige jaren terug bedacht en samen met Margreet voor de Vaderdag geregeld. En Jacqueline de Ruiteruit Wolvega heeft de applicaties op de stropdassen gemaakt.

De betekenis:

  • plexat7paars, kleur van ingetogenheid, voor Adventstijd en Lijdenstijd. Voorzien van een anker in Kruisvrom – de hoop van ons geloven.
  • wit, kleur van feest voor de Kerst en Paastijd, voorzien van de de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet, Alpha en Omega. Onze HEER is de Eerste en de Laatste.
  • rood, kleur van vuur en zuivering, bij Pinksteren, maar ook gebedsdiensten en diensten waar zegen gegeven wordt. Voorzien van een duif als teken van de Heilige Geest.
  • groen, de kleur van de hoop. Voor alle andere gelegenheden, voorzien van een kruis op de wereldbol: Christus is Heerser van de gehele wereld.

Plexat, wat is dat precies?

plexat2Huize Plexat (Jac. Knolstrjitte 9, 8495 NJ Aldeboarn. Telefoon 0566 653765) is de naam die de familie Rozeboom aan de pastorie van de Protestantse Gemeente te Aldeboarn heeft gegeven. Deze naam gaat al jaren met hen mee. De betekenis van Plexat (uitspreken zoals je het ziet staan :)): er is hier plek om te komen; je bent welkom; we willen graag flexibel zijn in gastvrijheid!

De bewoners van Plexat: familie Rozeboom

fam_rozeboom
Familie Rozeboom bestaat uit (vlnr op de foto): Piet, Henk en Margeet Rozeboom.

Piet is predikant van de Protestantse Gemeente te Aldeboarn sinds Pinksteren 2013. Geboren te Hendrik Ido Ambacht (1 augustus 1958), middelbare school Develsteincollege te Zwijndrecht, daarna de Theologische Hogeschool te Kampen. Van 1984-1987 pastoraal werker en jeugdwerker voor 60% van de Gereformeerde Kerk te Sleeuwijk en Woudrichem. Ondertussen aan het afstuderen te Kampen. Van 1987 tot 1991 als predikant verbonden aan de Gereformeerde Kerken van Stad aan ’t Haringvliet en Melissant-Dirksland-Herkingen. Van 1991 tot 1997 verbonden aan de Gereformeerde Kerk van Garderen, van 1997 tot 2004 aan de Gereformeerde Kerk van Maasdijk, van 2004 tot 2013 verbonden aan eerst de Gereformeerde Kerk van Wolvega, die over is gegaan in de Protestante Gemeente te Wolvega.

Piet is sinds 17 februari 1994 gehuwd met: Margreet Rozeboom-Rakers. Margreet heeft voor de klas gestaan als lerares biologie. Al jaren is zij “meewerkend echtgenote”: gastvrije opvang van heel wat mensen in de pastorie, maar ook gaan wij samen bij ieder thuis kennismaken. En muziek maken is een passie.

Henk is de zoon van Margreet en Piet en studeert civiele techniek in Leeuwarden. Daarnaast is er de krachtsport alsmede het werk bij een supermarkt. Verder worden er nog duifjes gehuisvest en wordt er graag getuinierd.