Geen kerkdiensten tot 1 april 2020

We realiseren ons, dat het Corona-virus om zich heen grijpt.

De overheid heeft een protocol opgesteld, waarbij samenkomsten van meer dan 100 mensen worden geraden af te zeggen. De Classis van de Protestantse Kerk heeft aansluitend daarop dringend geadviseerd om sowieso tot en met 31 maart geen kerkdienst te houden!

Wij kunnen daar niet aan voorbij gaan.

Bijgevolg willen wij de kerkdiensten afzeggen tot onze spijt. Dit betekent dat er tot 1 april geen kerkdiensten zullen worden gehouden.

Weliswaar realiseren wij ons, dat de dienst aan de HEER altijd doorgaat. Er wordt wel gebeden voor de nood van de wereld. Op TV is er gelegenheid een kerkdienst te volgen.

Wij bidden en hopen om kracht van de Arts aller zielen.

Aldeboarn, 13 maart 2020,

Grytsje Waringa, scriba Kerkenraad

Ds. Piet Rozeboom, voorzitter Kerkenraad

Voor pastorale bijstand: ds. Piet Rozeboom 0613947610