Nieuwe brochure over geschiedenis Protestantse kerk in Aldeboarn

In juni 2017 verschijnt een boekwerkje voor iedereen die de geschiedenis van onze kerk interessant vindt. Lykele van der Ven greep 500 jaar Protestantisme aan om de protestantse historie van Aldeboarn op papier te zetten. Dit leidde tot een brochure die alle relevante feiten en bijzondere verhalen die aan onze kerk verbonden zijn, behandelt. Het boekwerkje zal te koop zijn tijdens Tsjerkepaed, maar is nu al vast digitaal te lezen op onze website. 

Brochure ‘Tussen de St. Pancratius en de Doelhofkerk’, de reformatie in Aldeboarn en wat er op volgde (Lykele van der Ven, 2017) (PDF)