Kerkdiensten september en oktober 2017

Alle diensten zijn in de Doelhôftsjerke. Als het anders is, staat dat bij de dienst vermeld.

Zondag 10 september

09.30 uur 
Voorganger: ds. Piet Rozeboom, Aldeboarn
Bijzonderheid: Heilig Avondmaal
Organist: Jurjen de Jong
Tienerdienst: in de bar van het Andringahûs, o.l.v. Tjitske Kamstra
Kindernevendienst en oppas aanwezig
Collecten: Diaconie, Kerk

Zondag 17 september

09.30 uur inloop met koffie, 10:00 start dienst
Voorganger: ds. Piet Rozeboom, Aldeboarn
Bijzonderheid: Startzondag!
Organist: Jurjen de Jong
Kindernevendienst: Jehan Bouma, Ynke v.d. Wal 
Oppas: Jitske Jukema  
Collecten: Kerk, Plaatselijke Zending

Zondag 24 september

09.30 uur
Voorganger: dhr Lykele van der Ven,  Aldeboarn   
Bijzonderheid: Fryske tsjinst
Organist: Gert  Gatsma              
Kindernevendienst en oppas aanwezig
Collecten: Kerk, K.i.a. Werelddiaconaat

19:30 uur
Praise-dienst!
Een gelegenheidscombo zingt met ons opgewekte liederen.

Zondag 1 oktober

9:30 uur
Voorganger: ds. Piet Rozeboom, Aldeboarn
Bijzonderheid: Koffiedrinken voor jonge gezinnen
Organist: Gert Gatsma          
Kindernevendienst en oppas aanwezig
Collecten: Kerk, Kerk en Israël

19:30 uur
Gespreksdienst. Thema: “voltooid leven”.
Een actueel onderwerp dat eerst wordt ingeleid door ds. Piet. Daarna spreken we er met elkaar over. Wanneer is je leven voltooid? Hoe ga je om met vragen rondom sterven en levensbeëindiging?

Zondag 8 oktober

10:00 uur
Voorganger: ds. Piet Rozeboom, Aldeboarn
Bijzonderheid:  Alternatiene dienst      
Organist: Jurjen de Jong   
Kindernevendienst en oppas aanwezig
Collecten: Kerk, Eigen Jeugd