Nieuwe privacywet

N.a.v. de nieuwe privacywet: als u het niet op prijs stelt dat uw naam in het kerkblad wordt vermeld i.v.m. jubileum, verjaardag of bloemengroet, wilt u dit dan tijdig doorgeven aan de scriba? U kunt dit doen via e-mailadres
scriba.pg.aldeboarn@gmail.com. Bedankt voor de moeite!