Gondeldienst met Peter en Engbert

De tweeling Peter & Engbert

Peter & Engbert worden ook wel de “Friese Simon en Garfunkel”
genoemd. Dit komt door de sound van hun 2-stemmige zang begeleid op gitaar.

Op 5 september zullen Peter en Engbert de complete Gondeldienst verzorgen in de tuin van het Andringahus (bij slecht weer in de
kerk). Peter & Engbert gaan in een dienst voor die is opgebouwd rond de nummers van hun tweede CD met de gelijknamige titel: ‘Natuurlijk’.
Een bijzondere dienst, waarbij het thema ‘Natuurlijk’ op drie verschillende manieren wordt benaderd….
Met ruim tien nummers van Peter & Engbert erin verweven, aangevuld
met mooie gedichten en overdenkingen, maar ook samenzang en heerlijke meezingers als slot…

De dienst begint 19.30 uur. Net zoals bij andere diensten is het belangrijk dat u zich opgeeft voor deze dienst. We hopen dat we in de tuin kunnen
zitten, maar bij slecht weer zal de dienst in de kerk zijn en mogen er helaas maar 50 mensen naar binnen. We hopen dus op mooi weer! U kunt zich net als bij de andere diensten opgeven bij Idske van der Bij (06-38413644).