Kerkdiensten januari – februari 2019

Zondag 13 januari

9:30 uur
Voorganger: ds. H. Klein-Ikkink, Drachten
Organist: Gert Gatsma
Kindernevendienst en oppas
Collecte: kerk, onderhoud- en restauratiefonds

19:30 uur
Voorganger: ds. G. Pennekamp, vlootpredikant Koninklijke Marine
Na afloop koffie en thee

Zondag 20 januari

9:30 uur – Heilig Avondmaal
Voorganger: ds. Piet Rozeboom, Aldeboarn
Organist: Jurjen de Jong
Kindernevendienst en oppas
Collecte: diaconie, kerk

19:30 uur
Week van het gebed

Zondag 27 januari

9:30 uur
Voorganger: mevrouw Ageeth de Vries, stagiair
Organist: Gert Gatsma
Kindernevendienst en oppas
Collecte: kerk, onderhoud- en restauratiefonds

Zondag 3 februari

10:00 uur – Alternatiene dienst
Voorganger: ds. Piet Rozenboom, Aldeboarn
Organist: Jurjen de Jong
Tienerdienst, kindernevendienst en oppas
Collecte: kerk, werelddiaconaat

Zondag 10 januari

9:30 uur – Fryske tsjinst
Voorganger: de heer Lykele van der Ven, Aldeboarn
Organist: Gert Gatsma
Kindernevendienst en oppas
Collecte: kerk, missionair werk

15:30 uur – Peuter-kleuterdienst
De bruiloft in Kana