Kerkdiensten september en oktober 2019

Zondag 15 september, startzondag

9:30 uur, Andringatún en kerk
9:30 – heel Boarn bakt, 10:00 – dienst, 11:00 spelletjes, muziek en gezelligheid, 12:15 eten.

Zondag 22 september

9:30 oere, Fryske tsjinst
Foargonger: Lykele van der Ven, Aldeboarn
Oargelist: Gert Gatsma
Bernenjonkentsjinst en oppas
Kollecte: tsjerke, tsjerkeblêd

19:30 uur – eerste avonddienst van het seizoen

Zondag 29 september

9:30 uur, schoolkerkdienst
Voorganger: ds. Piet Rozenboom, Aldeboarn
Organist: Sietze Kraak
Kindernevendienst en oppas
Collecte: kerk, diaconie

19:30 uur, vrouwenspecial. Thema: de wandelende kletspot

Zondag 6 oktober, Israelzondag

9:30 uur
Voorganger: ds. Piet Rozenboom, Aldeboarn
Organist: Gert Gatsma
Kindernevendienst en oppas
Collecte: kerk, Kerk in Israel

19:30 uur, Israelzondag m.m.v. Samoosara (muziek uit Jiddische en Joodse cultuur)

Zondag 13 oktober

10:00 uur, alternat10edienst
Voorganger: ds. Piet Rozenboom, Aldeboarn
Organist: Jurjen de jong
Oppas
Collecte: kerk, Kerk in Actie werelddiakonaat
Met medewerking van muziekkorps Concordia, Aldeboarn