Kerkdiensten oktober en november 2017

dienst

 

Alle diensten zijn in de Doelhôftsjerke. Als het anders is, staat dat bij de dienst vermeld!

Zondag 8 oktober

10.00 uur (inloop met koffie vanaf 9:30 uur) 
Zondag 8 oktober , 3e zondag van de herfst, groen             
Voorganger: ds. Piet Rozeboom, Aldeboarn                                         
Bijzonderheid: Alternatiene dienst
Organist: Jurjen de Jong 
Kindernevendienst en oppas aanwezig.                        
Collecten: Kerk, eigen jeugd                                                                          

Geen avonddienst.

Zondag 15 oktober

09.30 uur  

Voorganger: ds. Piet Rozeboom, Aldeboarn                          
Bijzonderheid: Doopdienst                                                      
Organist: Evert van Veen 
Kindernevendienst en oppas aanwezig                                  
Collecten: Kerk, Diaconie

19.30 uur
Mannenspecial: NSU
Verzamelen bij Andringahûs.
We gaan naar het Pomphûs (bij de Hooibrug voor Haskerdijken). De heer Hette Knijpstra over zijn levenswerk, een grote verzameling NSU-brommers en motoren.

Zondag 22 oktober

09.30 uur  
Voorganger: dr. R. Praamsma, Easterein                             
Organist: Gert  Gatsma                                               
Kindernevendienst en oppas aanwezig                            
Collecten: Kerk, najaarszendingcollecte

19.30 uur
Jaco Mulder: Muziek in de bijbel 

Zondag 29 oktober

9.30 uur   
Voorganger: ds. J.H. v/d Mark,Wolvega                               
Organist: Jurjen de Jong                                                             
Kindernevendienst en oppas aanwezig                               
Collecten: Kerk, onderhoud en restauratiefonds

19.30 uur
Filmavond in het Andringahûs: de Storm

Woensdag 1 november 

19.30 uur 
Voorganger: ds. Piet Rozeboom
Bijzonderheid: Dankstond, voor gewas en arbeid                          
Organist: Gert Gatsma                                                                               
Collecte: Kerk, Dankstondcollecte

Zondag 5 november

09.30 uur 
Voorganger: ds. Piet Rozeboom   
Bijzonderheid: dienst met doventolk                                                              
Organist: Gert Gatsma                                                
Kindernevendienst en oppas aanwezig                               
Collecte: Kerk, NBG

19.30 uur
Bijbelquiz in het Andringahûs