Kerkdiensten oktober – november 2019

Zondag 13 oktober

10:00 uur, Oktober Fest! (alternat10edienst)
Voorganger: ds. Piet Rozenboom, Aldeboarn
Organist: Jurjen de jong
Oppas
Collecte: kerk, Kerk in Actie werelddiakonaat
Met medewerking van muziekkorps Concordia, Aldeboarn

Zondag 20 oktober

9:30 uur
Voorganger: da. Y. Riemersma-Beintema, Heerenveen
Organist: Gert Gatsma
Oppas, kindernevendienst
Collecte: kerk, diaconie

15:30 uur, peuter-kleuterdienst
Thema: Naäman

Zondag 27 oktober

9:30 uur
Voorganger: ds. M.J. Koppe, Dokkum
Organist: Sietze Kraak
Oppas, kindernevendienst
Collecte: kerk, najaarszendingsweek

19:30 uur, bijbelquiz

3 november

9:30 uur
Voorganger: ds. Piet Rozeboom, Aldeboarn
Organist: Gert Gatsma
Oppas, kindernevendienst
Collecte: kerk, NBG

19:30 uur, film Ester

6 november

19:30 uur, dankstond voor gewas en arbeid
Voorganger: ds. Piet Rozeboom, Aldeboarn
Organist: Jurjen de Jong
Collecten: kerk dankstondcollecte

10 november

9:30 uur, heilig avondmaal
Voorganger: ds. Piet Rozeboom, Aldeboarn
Organist: Gert Gatsma
Oppas, kindernevendienst
Collecte: diaconie, kerk

19:30 uur, Nij Kleasterviering

17 november

9:30 uur
Voorganger: ds. J. Jurjens, Drachten
Organist: Jurjen de Jong
Oppas, kindernevendienst
Collecte: kerk, binnenlands diaconaat

19:30 uur, Marianne Boersma, geestelijk verzorger P.I.