Seminar met ds. Henk Poot in Heerenveen over ‘Jezus en Israël

Op dinsdag 8 november 2022 is er in Heerenveen de tweede studieavond in een serie van twee met spreker ds. Henk Poot. Het thema van de lezing is: Jezus en Israël. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Christenen voor Israël en vindt plaats in de Fonteinkerk, President Kennedylaan 15, 8442 JE Heerenveen. De aanvang is om 20:00 uur, toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.

Thema

Het geloof in Jezus lijkt het grote breekpunt te zijn tussen Israël en de kerk. Immers in de kerk belijden wij dat Jezus de Christus is en de meeste Joden doen dat niet. Toch heeft Jezus veel meer met Israël dan we als christenen wel eens beseffen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat we via Jezus veel meer zicht krijgen op de plaats en de betekenis van het Joodse volk. Maar niet alleen dat: Het besef dat Jezus en Israël met elkaar verbonden zijn, zou ook kunnen leiden tot een verrijking van ons geloof in Jezus.

Achtergrond spreker

Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan Christenen voor Israël. Hij studeerde theologie in Utrecht en heeft verschillende boeken op zijn naam staan, zoals ‘De Knecht des Heren’ ‘Abraham een vriend van God’ en ‘Jozef, een Messiaanse geschiedenis’. Ds. Poot leidt regelmatig groepen rond in Israël en is een veelgevraagd spreker.

NIJKERK – Henk Poot 24-03-2015